Övervakning Serverrum / Datahall

Intelligent övervakningsutrustning

Intelligent IP-baserad övervakningsutrustning främst för IT miljöer som serverrum, datahallar och andra tekniska miljöer som t.ex. kommunikationsskåp mm, där man behöver en kostnadseffektiv, säker och enkelt hanterbar övervakning. Vi levererar olika nivåer av övervakningslösningar. Från enkel temperaturövervakning till systemlösningar med gemensam övervakning för flera siter.

Övervakning dygnet runt

Ett IP-baserat övervakningssystem övervakar dygnet runt din känsliga IT-miljö och ger dig en tidig varning om något inte står rätt till. Med rätt produkter insamlas kontinuerligt information från serverrummet/datahallen. Problem med t.ex. temperatur, luftfuktighet och luftflöde vidarebefordras omedelbart. Kan även övervaka SNMP-kompatibel hårdvara, t.ex. brandväggar, UPS, routrar mm. SNMP-traps kan kopplas till övervakningsprogram. Denna typ av övervakning är en allt mer nödvändig funktion som många gånger kan förhindra problem som annars skulle orsaka kostbara driftstopp.

Larm kan skickas på olika sätt. SMS, E-mail, SNMP eller med kopplingar via MIB, till t.ex. HP openview eller andra övervakningsprogram.

operatörsbord, operatör, operator
Klarar de mest skiftande övervakningsbehov tack vare det stora utbudet av olika givare
Dedikerad web-baserad datainsamlingsenhet för meteorologiska instrument och givare
EM01b från Sensormetrix är en hel familj av nätverkssensorer för övervakning
Komplett serverracksövervakning
Lagrar all seriell information
Modern och skrädarsydd övervakning
Central SMS-lösning för alla HWg-produkter
Nätverksansluten temperatur och luftfuktighets-mätare
Kraftfull larmserver med push, DI och 230V-relä
Operatörsrum rådgivning
Ger grafisk överblick & export till Excel
ger dig total kontroll över dina nätverkssensorer
Enheten har både display och kvittensfunktion
Startar om & övervakar funktionen på dina nätverksenheter
Styr & övervaka reläut & digitala ingångar över Internet
Mät el/vatten/gas samt larm via IP
Full kontroll i din datahall!
Proaktiv IT-infrastrukturs-övervakning
Maximal kontroll via webb/SNMP/e-post & GSM från 40 sensorer
Kontrollera via IP
Mät och övervaka temp. och luftfuktighet via IP/SMS/GSM
Via Web, SNMP eller E-post
Ett utmärkt verktyg i alla nätverksanslutna miljöer
Ett smart system för övervakning av både nätverks- och serverskåp
WebRelay är en lättanvänd och mycket mångsidig produkt
Ett effektivt sätt att diskret lysa upp bevakningsområdet
Lättanvänd och komplett händelseövervakare med fyra inbyggda givare
SNMP- och Serverrums- övervakning, skickar larm
SNMP-mjukvara som installeras som en systemtjänst
Effektiv och säker övervakning med CL 520
Övervakar temperatur, luftfuktighet, väta samt dörröppning
Övervaka temperaturen i serverrummet
Serverrums- och rack-övervakning med USB-anslutning. Temperatur, luftfuktighet, kamera m.m.
Serverrums-övervakning med larm via SMS, E-mail, SNMP mm.
Övervakningssystem för många serverhallar / siter
Avancerad övervakning för datahallar. Med kamera, ljud, kryptering, fjärrstyrning, mm.
Serverrumsövervakning - kontrollerar bl.a. temperatur och luftfuktighet - inbyggd kamera.
Operatörsbord
operatörsbord, operatör, operator
SiteBoss 550
Klarar de mest skiftande övervakningsbehov tack vare det stora utbudet av olika givare
Web-baserad väderserver med färdigt GUI
Dedikerad web-baserad datainsamlingsenhet för meteorologiska instrument och givare
Expanderbar web-sensor för flera olika givare
EM01b från Sensormetrix är en hel familj av nätverkssensorer för övervakning
Poseidon2 3266/3466
Komplett serverracksövervakning
PortStore 2 PL
Lagrar all seriell information
X-600M
Modern och skrädarsydd övervakning
SMS Gateway
Central SMS-lösning för alla HWg-produkter
HWG-STE Nätverkstermometer
Nätverksansluten temperatur och luftfuktighets-mätare
Poseidon2
Kraftfull larmserver med push, DI och 230V-relä
För HWg-senorer
Ger grafisk överblick & export till Excel
CapTemp
ger dig total kontroll över dina nätverkssensorer
Trådlös larmöverföring
Enheten har både display och kvittensfunktion
Watchdog
Startar om & övervakar funktionen på dina nätverksenheter
Damocles
Styr & övervaka reläut & digitala ingångar över Internet
M-BUS till Ethernet
Mät el/vatten/gas samt larm via IP
Poseidon2 4002
Full kontroll i din datahall!
CapMon
Proaktiv IT-infrastrukturs-övervakning
Poseidon 2250
Maximal kontroll via webb/SNMP/e-post & GSM från 40 sensorer
Poseidon 3266
Kontrollera via IP
Poseidon 3265
Mät och övervaka temp. och luftfuktighet via IP/SMS/GSM
Upptäck vattenläckage
Via Web, SNMP eller E-post
Temperaturmätare nät
Ett utmärkt verktyg i alla nätverksanslutna miljöer
Rackövervakning
Ett smart system för övervakning av både nätverks- och serverskåp
Larmförlängare/ styrning via IP
WebRelay är en lättanvänd och mycket mångsidig produkt
IR-belysning, 20m
Ett effektivt sätt att diskret lysa upp bevakningsområdet
Senturion klimatserver för rackmontage
Lättanvänd och komplett händelseövervakare med fyra inbyggda givare
SNMP-LINK
SNMP- och Serverrums- övervakning, skickar larm
Intellipool Network Monitor övervakar enheter
SNMP-mjukvara som installeras som en systemtjänst
Övervakningslarm via både GSM och SMS
Effektiv och säker övervakning med CL 520
Serverrums-övervakning
Övervakar temperatur, luftfuktighet, väta samt dörröppning
Temperatur-övervakning
Övervaka temperaturen i serverrummet
Watchport sensorer
Serverrums- och rack-övervakning med USB-anslutning. Temperatur, luftfuktighet, kamera m.m.
RackBotz 300 / WallBotz 400
Serverrums-övervakning med larm via SMS, E-mail, SNMP mm.
Netbotz Central
Övervakningssystem för många serverhallar / siter
WallBotz 500
Avancerad övervakning för datahallar. Med kamera, ljud, kryptering, fjärrstyrning, mm.
NetBotz 320
Serverrumsövervakning - kontrollerar bl.a. temperatur och luftfuktighet - inbyggd kamera.

Kontakta oss för mer information och prisuppgift