Övervakningslarm via GSM och SMS

CL520

CL 520 är bästa lösningen för övervakning när man vill ha högsta säkerhet och vara helt oberoende av att nätverket eller att datakommunikationen fungerar. Eller som en redundant lösning till larm som går via nätverket. GSM och SMS har fördelen av att kunna larma även om ett driftavbrott påverkar aktiv utrustning på nätverket. Systemet lämpar sig för serverrum, datahallar, kommunikationsnoder, eller andra miljöer. Även för miljöer som helt saknar tillgång till datakommunikation.

– Skickar larm via SMS (upp till 160 tecken)
– Styrs via mobiltelefon
– 5 larmsektioner
– 2 reläutgångar, styrs via SMS eller händelser
– Temperatursensorer med övervakningsfunktion
– Förbredd för extern batteribackup
– Larm vid strömavbrott (med batt. backup)
– Enkel konfigurering via PC-program och delvis via SMS
– Statusfråga via SMS
– Smidig aluminiumkapsling

Handhavande

Funktionerna styrs genom att ringa eller skicka SMS till det mobilnummer som installerats i enheten. Vid normal användning aktiveras och avaktiveras larmfunktionen genom att ringa till enheten. Efter att via nummerpresentation ha jämfört det inringande telefonnumret med enhetens accesslista kopplar CL520 ned samtalet, vilket innebär att funktionen är kostnadsfri.

Det går även att beställa fjärrkontroll som tillval.

5 Larmsektioner

CL520 har fem separata larmsektioner, varje sektion kan individuellt konfigureras för givartyp (N/O alt. N/C). Då larmfunktionen är aktiverad kan varje sektion generera fyra stycken individuella SMS-meddelanden till fyra olika mottagare, detta innebär att utlöst larm t.ex. kan generera meddelande (SMS) i klartext direkt till kunden samt kodat till anknuten larmcentral. Alla på marknaden förekommande givare med brytande (N/C) eller slutande (N/O) funktion kan anslutas. Matningsspänning +12V finns för anslutning av aktiva givare typ IR etc.

2 Reläutgångar

CL520 har två reläutgångar (max. 1A vid 12V) som aktiveras automatiskt via en händelse eller manuellt via SMS. En händelse kan vara överskriden temperaturgräns, aktivering / avaktivering av larmfunktion eller påverkad larmsektion. Endast användare som är inkluderade i accesslistan kan styra funktioner i enheten, övriga ignoreras.

2 Temperatursensorer

CL520 har två temperatursensorer vars funktion är konfigurerbar.
Övre / undre larmgräns, hysteres, filtertider osv. kan konfigureras via Config Tool eller SMS. Via relä kan tex. värme / kyla styras i förhållande till satta temperaturgränser.

Sirénutgång

CL 520 har en extern sirénutgång som klarar max 500mA samt en intern sirén (summer) i kapslingen.

Batteribackup

En extern batteribackup kan anslutas och den underhållsladdas då av intern laddstyrning för att säkerställa lång livslängd samt problemfri drift. Om batterispänningen faller under 11V kommer SMS att skickas för att indikera låg batterispänning, idealiskt för batteriövervakning.

Övervakning av matningsspänning

CL 220 övervakar kontinuerligt matningsspänningen (230 V) och larmar via SMS om den försvinner samt när den återkommer. (Med ansluten batteribackup)

Programmering av enhet

Alla inställningar görs mycket enkelt med hjälp av den medföljande PC-programvaran och flertalet inställningar kan även göras via SMS.

CL 520 Configuration Tool

CL 520 Configuration Tool är ett PC-Program som är framtaget för enkel konfiguration av larmet, i programmet kan samtliga inställningar av enhetens funktion göras.

En signalstyrkeindikator ger hjälp vid installation där mottagningsförhållandena är så dåliga att antennplaceringen behöver optimeras.

Programvaran kommunicerar med larmet via datorns serieport och är mycket enkel att använda.

Larmtillbehör

RackTech har ett standardsortiment av larmtillbehör för att kunna leverera helhetslösningar. Här finner ni exempel på standardtillbehör, kontakta oss gärna vid specifika önskemål.

Radiolås för CL 520

Fjärrkontroll och mottagare för aktivering/avaktivering av CL520. Inspelningskyddad med hoppande kodsystem.

Mycket litet format för nyckelring. Kan beställas med upp till 3 knappar och kan användas för öppning av garageport mm.

IR- Detektor

IS-215T Passiv IR-detektor med attraktiv och snygg design.

Känsligheten kan justeras för att passa bevakningsobjektets förutsättningar.

Den patenterade spegeln ger nedåtseende zoner för detektering av inkräktare även direkt under detektorn.

Räckvidd: 12 m x 12m
RF immunitet: 20V/m från alla mobilband 10-1.000MHz
Vitljusimmunitet: 2.500 lux
Strömförbrukning: 20 mA vid 12 VDC
Matningsspänning: 10 ~ 14 VDC
Mått: B:62 H:87 D:40 (mm)

Magnetkontakt

Magnetkontakt N/C, vattentät, dubbelhäftande tejp.
Levereras med 30 cm kabel.

Rökdetektor

Aurora AS 100 Optisk rökdetektor med reläsockel:

Aurora är en detektor som är robust och pålitlig för dom flesta installationer. Detektorn erbjuder ett vidsträckt spektrum för de flesta typer av rök som genereras av de flest bränder. Med dubbel smutsfälla, insektssydd samt ljusspärr är detektornmotsåndskraftig för nedsmutsning och starka ljuskällor.

Drivspänning: 10-28VDC
Strömförbrukning: < 7 mA
Höjd: 63 mm
Diameter: 111 mm
Relä: N/C, N/O

TRI-Gassensor

En mycket avancerad microprosessorstyrd detektor som detekterar tunga gaser såsom propan, butan och eter. Enheten lämpar sig mycket väl för installation i mindre utrymmen såsom i husvagnar, husbilar och båtar.

Detektorn har reläutgång N/O alt. N/C och inbyggd summer som ljuder lika länge som sensorn detekterar gas.

Temperatursensor

IntelliTemp T-1000:

Digital temperatursensor med max/min larm.
Extern sensor kan placeras upp till 30 m från displayen.

Temperaturområde: -40 – 140 grader.
2 st reläer med brytande funktion vid larm.

Sirener:

ATR60 Siren för inomhusmontage:

En smidig och snygg siren för montering inomhus med sabotageskydd.

Mått: B: 148  H: 93  D: 31 (mm)
Strömförbrukning: 190mA
Spänningsmatning: 12V
Ljudtryck: 95dB på 1 meters avstånd

SIR- 016 Siren för utomhusmontage:

En robust siren i vitlackad stålplåt med sabotageskydd.

Mått: B: 95  H: 135  D: 43 (mm)
Strömförbrukning: 420mA
Spänningsmatning: 12V
Ljudtryck: 95dB på 3 meters avstånd

Kontakta oss för mer information och prisuppgift