Övervakningslarm via GSM och SMS

CL520

CL 520 är bästa lösningen för övervakning när man vill ha högsta säkerhet och vara helt oberoende av att nätverket eller att datakommunikationen fungerar. Eller som en redundant lösning till larm som går via nätverket. GSM och SMS har fördelen av att kunna larma även om ett driftavbrott påverkar aktiv utrustning på nätverket. Systemet lämpar sig för serverrum, datahallar, kommunikationsnoder, eller andra miljöer. Även för miljöer som helt saknar tillgång till datakommunikation.

– Skickar larm via SMS (upp till 160 tecken)
– Styrs via mobiltelefon
– 5 larmsektioner
– 2 reläutgångar, styrs via SMS eller händelser
– Temperatursensorer med övervakningsfunktion
– Förbredd för extern batteribackup
– Larm vid strömavbrott (med batt. backup)
– Enkel konfigurering via PC-program och delvis via SMS
– Statusfråga via SMS
– Smidig aluminiumkapsling

Handhavande

Funktionerna styrs genom att ringa eller skicka SMS till det mobilnummer som installerats i enheten. Vid normal användning aktiveras och avaktiveras larmfunktionen genom att ringa till enheten. Efter att via nummerpresentation ha jämfört det inringande telefonnumret med enhetens accesslista kopplar CL520 ned samtalet, vilket innebär att funktionen är kostnadsfri.

Det går även att beställa fjärrkontroll som tillval.

5 Larmsektioner

CL520 har fem separata larmsektioner, varje sektion kan individuellt konfigureras för givartyp (N/O alt. N/C). Då larmfunktionen är aktiverad kan varje sektion generera fyra stycken individuella SMS-meddelanden till fyra olika mottagare, detta innebär att utlöst larm t.ex. kan generera meddelande (SMS) i klartext direkt till kunden samt kodat till anknuten larmcentral. Alla på marknaden förekommande givare med brytande (N/C) eller slutande (N/O) funktion kan anslutas. Matningsspänning +12V finns för anslutning av aktiva givare typ IR etc.

2 Reläutgångar

CL520 har två reläutgångar (max. 1A vid 12V) som aktiveras automatiskt via en händelse eller manuellt via SMS. En händelse kan vara överskriden temperaturgräns, aktivering / avaktivering av larmfunktion eller påverkad larmsektion. Endast användare som är inkluderade i accesslistan kan styra funktioner i enheten, övriga ignoreras.

2 Temperatursensorer

CL520 har två temperatursensorer vars funktion är konfigurerbar.
Övre / undre larmgräns, hysteres, filtertider osv. kan konfigureras via Config Tool eller SMS. Via relä kan tex. värme / kyla styras i förhållande till satta temperaturgränser.

Sirénutgång

CL 520 har en extern sirénutgång som klarar max 500mA samt en intern sirén (summer) i kapslingen.

Batteribackup

En extern batteribackup kan anslutas och den underhållsladdas då av intern laddstyrning för att säkerställa lång livslängd samt problemfri drift. Om batterispänningen faller under 11V kommer SMS att skickas för att indikera låg batterispänning, idealiskt för batteriövervakning.

Övervakning av matningsspänning

CL 220 övervakar kontinuerligt matningsspänningen (230 V) och larmar via SMS om den försvinner samt när den återkommer. (Med ansluten batteribackup)

Programmering av enhet

Alla inställningar görs mycket enkelt med hjälp av den medföljande PC-programvaran och flertalet inställningar kan även göras via SMS.

CL 520 Configuration Tool

CL 520 Configuration Tool är ett PC-Program som är framtaget för enkel konfiguration av larmet, i programmet kan samtliga inställningar av enhetens funktion göras.

En signalstyrkeindikator ger hjälp vid installation där mottagningsförhållandena är så dåliga att antennplaceringen behöver optimeras. Programvaran kommunicerar med larmet via datorns serieport och är mycket enkel att använda.


Ladda ner PDFSkicka sidan vidare

Kontakta oss för mer information
och prisuppgift