Datagolv


Racktech levererar datagolv från flera av marknadens ledande tillverkare. Med ett stort sortiment av olika golvsystem, plattor och ytbeläggningar hjälper vi er hela vägen från idé till ett komplett installerat datagolv. Vi har en lösning som passar anpassat till den höjd och belastning som är aktuellt i varje enskilt fall.

Läs även mer om datagolv på datagolv.se.

Fördelar datagolv

Ett datagolv i serverhallen ger ett fullt anpassningsbart golvsystem med enkel och fullständig åtkomst till underliggande system för el, datanät och ventilation/ kyla/ värme.

 1. Enkel installation av kablage och ny teknik
  Att utöka installationen för el, telefoni och data är enklare och går fortare.
 2. Snabb tillgång till kablage och teknik
  Alla golvplattor går enkelt att lyfta upp var för sig och man får direkt den åtkomst till den underliggande strukturen av kablage.
 3. Enkelt att göra anpassningar
  Ny och ominstallationer kan göras med minimal störning av verksamheten
 4. Ökad driftsäkerhet
  Med ett datagolv är det enkelt att hålla kabelsystem strukturerade och logiska vilket underlättar vid installationer och felsökningar.
 5. Klimatgolv ger en optimal inomhusmiljö
  Genom att leda ventilation/ kyla/ värme i kanal under golvet kan man enkelt leda kyla eller värme till de ställen där den gör som mest nytta.

Fakta

Det finns två huvudsakliga typer av golvplattor:

 • Kalciumsulfatplatta (gips) – Den platta som har bäst egenskaper avseende brand och ljud. En platta som ger konstruktionen en känsla av att gå på ett helt vanligt golv. Vikten ligger vanligtvis runt 21 kg per platta.
 • Högdensitetsspånplatta – En lite lättare platta, väger oftast runt 12 kg. Ofta försedd med en 0.5 mm plåt på undersidan för lite högre bärighet och för att förenkla håltagningar. Det förekommer också att man använder aluminiumfolie för att skydda mot fukt.

En golvplatta är standardmässigt 600 x 600 mm med en tjocklek mellan 30 – 50 mm där 40 mm är vanligast. Tjockleken styrs av belastningskrav och val av ytskikt. Andra format förekommer och kan beställas.

Vid golvhöjder över 300 mm och även vid krav på högre bärighet på golvet används ofta s.k. stringers. En stringer är en mellanbalk som sätts mellan benstöden och gör konstruktionen mer stabil och belastningstålig. Höjden och krav på lasttålighet avgör typen av stringers.

För ytskiktet på golvplattorna finns ett stort antal valmöjligheter. Vinyl, linoleum, laminat, textilmatta, parkett, gummi, klinker mm. I en servermiljö är laminat, linoleum och vinyl vanligast förekommande. De stora valmöjligheterna gör att man alltid kan skapa ett golv som passar för varje miljö.

Ytskiktet kan vara elektriskt avledande eller antistatiskt och specificeras med ett värde (i Ohm) så att genomgångsresistansen i hela systemet kan säkerställas.

 • Standard för golvplattor: 600 x 600 mm, 0,36 m2 per enhet eller 2,78 st. per m2
 • Tjocklek inklusive ytskikt, 30 – 50 mm, vanligast 40 mm
 • Vikt kalciumsulfatplatta (gips) ~ 21 kg
 • Vikt högdensitetsspånplatta ~ 12 kg
 • Antal stödben 3,3 enheter per m2 (+10 % beroende på typ av inkap)
 • Antal stringers 5,1 enheter per m2
 • Vikt underrede endast med stödben, fgh : 300 mm, 1,8 kg / m2
 • Vikt underrede stödben samt stringer, fgh : 300 mm, 4,1 kg / m2

Välkommen att kontakta oss för mer information!


Ladda ner PDFSkicka sidan vidare

Kontakta oss för mer information och prisuppgift