Klicka här för att ladda ner PDF

Datagolv

Datagolvinstallationsgolv

 

 

Advantag@/Hostmark; 4.500 kvadratmeter webb-hotell i Spånga.

Högdensitetsspånplatta 600 x 600 x 38 mm. Vanligen används antistatisk linoleum eller vinylmatta. Undersida klädd med Al-folie och kanterna skyddas av ABS-lister. Underrede av benstöd med justerbar höjd, helt i varmförzinkat stål. För att klara höga höjder eller stora belastningar förbinds benstöden med mellanbalkar, s.k. stringers.

Belastningsegenskaper

  • Utbredd last 20 KN/m2
  • Punktlast vanligen 3 KN, men upp till 9 KN kan erhållas.

TU Extreme

-Fläktkylare för datarack

  • Stora luftvolymer
  • Vid värmealstrande applikationer
  • Endast 150 mm bygghöjd
  • 600×600 mm, standardmått för installationsgolvplatta
  • 4 kompakta axialafläktar (52 dBA & 0,9 kg styck)
  • Energiförbrukning: 66 W
  • Variabla fläktriktningar för styrning av luftflödet
  • 10 olika fläkthastigheter

Exempel på möjliga luftflödesriktningar

Kabinettet är perfomerat runt om och på undersidan för att ge bästa möjliga tillgång till den kylda luften under golvet.

Enheten lyfts på plats i en modul om 600×600 mm, branschstandard för installationsgolvplattor.

Kontakta oss för mer information och prisuppgift