Specialprodukter

Det är mycket viktigt med rätt tid i datahallen
Datahallar skall rengöras med ESD-säkert material
Kammarkollegiets ramavtal, Statskontorets upphandling
NTP-server
Det är mycket viktigt med rätt tid i datahallen
Städutrustning
Datahallar skall rengöras med ESD-säkert material
STAKO / VERVA
Kammarkollegiets ramavtal, Statskontorets upphandling

Kontakta oss för mer information och prisuppgift