Lediga tjänster – projektledare

Dina arbetsuppgifter

Som projektledare är ni den sammanhållande länken vid byggnation av datahall eller serverrum. Ni avlastar kunden och driver med stor förståelse och kraft kundens projekt framåt mot uppsatta mål. Arbetet innefattar projektledning vid såväl nybyggnation som ombyggnation.

Din bakgrund

Du har erfarenhet av projektledning och erfarenhet av bl.a. kyla, el/reservkraft,
brandsläck, skalskydd mm. Ni har en dokumenterad referenslista på väl genomförda projekt. Då våra projekt varierar i storlek från projektledning vid nybyggnation av större hallar till utredning av något specifikt problemområde hos kund, är det viktigt att
ni vid varje tillfälle kan sätta er in i den enskilda kundens specifika problem.

Egenskaper

Som person är ni resultatinriktad och ansvarstagande med hög grad av servicekänsla. Ni har lätt att skapa  kontakt med såväl kund som konsulter och entreprenörer. Ni är målmedveten och förstår vikten av att få saker och ting gjorda på rätt sätt och i rätt tid. Ni har ett starkt eget driv och har lätt för att komma med kreativa lösningar på problem i en positiv och entusiastisk anda. Ni kan uttrycka er väl i skrift och tal på såväl svenska som engelska.

Vi erbjuder

Intressanta uppdrag inom en sektor med snabb teknisk utveckling. Vi kan erbjuda olika typer av samarbeten. Ledstjärnan för vårt arbete är i alla lägen en helt nöjd kund. Vi är medvetna om att den typ av drivande person vi söker ofta har en stark egen entreprenörsanda vilket gör att vi även kan tänka oss en lösning med samarbete med på konsultbasis.

Din Intresseanmälan

Din intresseanmälan märkt ”Projektledare Datahallar” skickar ni via e-post till
info at racktech.se

Kontakta oss för mer information och prisuppgift