Ställverksgolv

Stabila och flexibla golv efter era behov

Med ett ställverksgolv från Racktech får ni den flexibilitet som det innebär att ha ett installationsgolv kombinerat med högsta möjliga stabilitet. Man kan ta bort samtliga paneler i våra ställverksgolv utan att det påverkar konstruktionen. Vi hjälper gärna till med en skräddarsydd lösning – kontakta oss.

Ställverksgolv i standard-utförande

Golvplattor i format 600 x 600 x 38 mm, tillverkade av högdensitets spånskiva. Plattor i andra format kan erhållas på beställning. Som alternativ kan även obrännbara plattor av kalciumsulfat erhållas. Valfri ytbeläggning: vanligen används vinylmatta eller laminat. Undersida är klädd med Al-folie och kanterna skyddas av ABS-lister.

Konstruktion

  • Benstöd med justerbar höjd, placerade med c/c 1.200 mm. Dessa ben bär upp:
  • Primärbalkar; 80 x 40 mm, placerade med c/c 800 mm. Ovanpå primärbalkarna, vinkelrät mot dessa monteras:
  • Sekundärbalkar 80 x 40 mm, placerade med c/c 600 mm.

Golvplattorna ligger lösa på sekundärbalkarna. Golv i detta utförande klarar 5KN/m2. För högre laster förtätas benstöden och/eller primärbalkarna. T ex intransportvägar, uppställningsplatser för transformatorer. Samtliga detaljer i underredet är tillverkat i varmgalvaniserat stål, Zn8, vilka skruvas samman (inga heta arbeten).
Lägsta höjd: 200 mm FGH.

Ställverksgolv i lågbyggt utförande

För lägre bygghöjder, ned till 120 mm FGH, används samma golvplattor och benstöd som i standardgolvet. Balkarna i dim 40 x 40 mm monteras i en nivå (ej ovanpå varandra), med c/c 600 x 600 mm. Välkommen att kontakta oss för mer information!


Ladda ner PDF

Kontakta oss för mer information
och prisuppgift