Underreden

Ett installationsgolv byggs upp av ett underrede av stål som beläggs med dom lösa golvplattorna. Den vanligaste typen av underrede byggs med s.k. benstöd som ställs direkt på det underliggande golvet och fästs med lim eller bult. Benstöden finns i olika bärighet, är justerbara och placeras i varje hörn av plattorna. På varje benstöd vilar hörnen på 4 plattor. Höjden på ett färdigt installationsgolv kan variera mellan ca 50 – 2000 mm.

Underredet kan förses med mellanbalkar, ”stringers”, som monteras mellan benstöden. Med användandet av stringers ökar stabilitet och bärighet men även ev läckage av luft mellan plattorna i trycksatta golv minskar. Man bör överväga att använda stringers för golv med höjd från ca 300 mm.

För golv som används i ställverk eller golv med högre höjder byggs med kraftiga benstöd och primär och sekundärbalkar. I ett ställverk eller annan miljö med tung last på golvet förtätas det underliggande bärverket för att uppnå önskad belastning. Mycket höga laster kan på detta sätt hanteras.

Exempel underredeExempel underrede
Exempel underredeExempel underrede

Välkommen att kontakta oss för mer information!


Ladda ner PDFSkicka sidan vidare

Kontakta oss för mer information
och prisuppgift