Besiktning av serverrum

Har ni ett säkert serverrum? En modern IT driftmiljö ”lever” och förändras över tiden. Antalet servers ökar, nätverket byggs ut och sakta förändras förutsättningarna för driften. Som i all verksamhet är det lätt att bli hemmablind och förbise de säkerhetsrisker som uppstår över tiden.

Driftavbrott och störning av datadriften är ofta mycket kostsamt och kan orsaka bortfall av produktion, förlust av data, och i värsta fall förlorade kunder och intäkter. Dessutom är det ofta ett stort irritationsmoment för organisationens användare och IT personal.

Talesättet ”liten tuva stjälper ofta stort lass” är lika aktuellt i detta sammanhang som i många andra. Det är ofta förvånansvärt små saker som trots avancerade system och teknik orsakar problem i detta sammanhang.

RackTech genomför inspektioner av befintliga serverrum med en standardiserad metodik som gör att vi hittar ev. faktorer som kan påverka eller slå ut er datadrift.

Vi är inte enbart ”KVA och W”

Den hjälpen får ni ofta bäst genom teknikkonsulter. Vår uppgift är att se på datadriften med en helhetssyn för att hitta den svagaste punkten. Och ofta blir vår kund förvånad över vad som kan störa driften. Saker som kan ge omfattande konsekvenser om olyckan är framme. Som sagt: ”liten tuva stjälper ofta stort lass”

Till vår hjälp använder vi ett beprövat standarddokument som innehåller ett mycket stort antal frågeställningar. Med det som grund går vi tillsammans igenom er driftmiljö punkt för punkt. Denna beprövade metodik gör att ev. risker i er driftmiljön hittas i tid och kan elimineras. Omvänt kan detta uppdrag användas för att planera en ny driftmiljö.

Vi jobbar enbart med uppdrag kring serverrum och datahallar!

Det skiljer oss från allmänna konsulter som jobbar med många olika typer av projekt. Och det gör också att vi vågar påstå att vi har en djupare kunskap inom området. Vi får inte sällan frågor från mer ”allmänna” konsultföretag om olika delar i denna typ av projekt. Ett val av RackTech gör att ni inte behöver gå över ån efter vatten för att hitta specialistkunskap för kunnandet om en optimal driftmiljö.

Vi är helt opartiska. Det är vi ensamma om!

Det finns fler företag som specialiserat sig på serverhallar. Deras verksamhet bygger i första hand på att bygga hallen och att leverera den utrustning i form av kyla, ups, reservkraft, släcksystem, osv. som krävs för detta. Det är där dom tjänar sina pengar och det är den försäljningen tillsammans med serviceavtal som utgör stommen i deras verksamhet. Vi skiljer oss från dom.

Vi säljer inte kylsystem, reservkraft och brandsläckning mm. Vi är enbart rådgivare till vår kund. Från oss kommer inte en rapport som passar en kommande offert. Vår kund är vår uppdragsgivare och vi söker i alla lägen den bästa lösningen för kunden utan hänsyn till leverantör eller fabrikat.

Vi är opartiska. Det är vi ensamma om som specialister inom detta område. Vi har fått mycket positiv kritik för denna affärsmodell.

Några exempel på de områden vi belyser:

En besiktning av datahall sker genom att vår konsult på plats arbetar igenom miljön utifrån den standardiserade checklista vi använder som hjälpmedel. Checklistan bygger på 10 års erfarenhet av denna typ av uppdrag och garanterar att inget förbises. Checklistan utgör även ett underlag till den rapport som uppdraget avslutas med. Vi går igenom områden som te.x. lokalens placering, fysiska risker, övervakning & larm, kabeldragning, brand, reservkraft, åtgärdsberedskap, lås & tillträde, mm. Vi berör även vissa kringliggande faktorer som t.ex. säkerhetspolicy och policy för t.ex. tillträde till driftmiljön.

Rapporten visar på ev. brister och kan även innehålla förslag och rangordning på åtgärder om kunden så önskar. Med en rapport av denna typ från en oberoende specialist är det lättare för IT- ansvarig att internt få gehör för åtgärdandet av ev. brister samtidigt som den visar organisationen att frågan lyfts och att IT-ansvarig tagit sitt ansvar för att skapa en optimal driftmiljö oavsett om organisationen beslutar att det skall ske eller ej.

Resultatet

Som slutresultat får ni ett underlag med kommentar/rekommendation på varje enskild punkt. Ett bra underlag att använda för det fortsatta arbetet med att skapa en driftmiljö som motsvarar era krav.

”Det kostar mindre att åtgärda innan det händer”
Ett fåtal timmar med någon av våra erfarna konsulter är alltid en lönsam investering.

Välkommen att kontakta oss för mer information och prisförslag!


Ladda ner PDFSkicka sidan vidare

Kontakta oss för mer information
och prisuppgift