NTP-server, tidsserver

Har ni rätt tid?

Nya regler för tid vid transaktioner från och med 2008.
Har du rätt tid?Info om tid
Info om tid
Tänk om 1 meter inte var lika lång i Stockholm som i Paris och Rom. Tänk om 1 kilo inte var lika tungt i Stockholm som i Paris och Rom.

Alla som använder mått för längd och vikt i handel och andra penningtransaktioner måste kunna visa hur deras meterstavar och vikter har jämförts med de rikslikare som EU har bestämt. Denna jämförelse har skett i steg för steg via olika institutioner och det kallas att måttet är spårbart. Den som använder måttet måste kunna redovisa hur spårbarheten har åstadkommits.

Nu har USA o EU beslutat att från och med 2008 gäller de nya reglerna i: SOX, EuroSox, SEPA, MIFID, 2002/58/EG, LIS/ISO 27000 o IEC 61850. Alla som använder tidsangivelser i handel måste ha spårbar tid. Banker och varuhus måste ha på samma tid i hela Europa. Det betyder att tidsangivelsen på ett kvitto från ICA i Sverige måste överensstämma med tidsangivelsen från börsen i London om stämplingen har skett samtidigt. Men även andra system som påverkar företagets resultat måste ha samma tid.

Har du rätt tid?

Tänk efter hur många olika system har ni på ert företag och hur många olika klockor finns det? Telefoni-, fax-, ethernet-, data-, kassa-, kamera-, produktion-, larm-, in och ut passerings- systemet. Har alla samma tid?

Ni måste ta kontroll på tiden och ha en egen klocka som anger korrekt tid och vars tidsangivelser är spårbara, dvs ni skall kunna visa hur er klocka får kontakt med UTC.

Nya reglerna:

 • UTC: ”Universial time code” är den tid som den internationella klockan ger. Den utgår från mätningar på atomur och jordens rotation.
  .
 • NTP: ”Network time protocol” tid i datorsystem.
  .
 • SOX: Finans, sjukvård och hemlandets säkerhet ska ha UTC tid. Man ska klara sig en vecka utan GPS eller Ethernet. Gäller även för bolag som exportetar till USA. Fängelse 10-20 år om man bryter.
  .
 • Federal Reserve Bank: Federal Reserve Bank: Alla som ska transferera pengar till USA måste använda UTC+0 i tidskod.
  .
 • MIFID/SEPA: Alla finanstransaktioner ska ske i UTC tid.
  .
 • 2002/58/EG: All elektronisk trafik ska sparas med UTC tid via NTP upp till 1år.
  .
 • EuroSOX: De system som rör företagets ekonomiska verksamhet ska vara spårbara till UTC med spårbarhet upp till 10 år. Gäller alla börsbolag, kreditinstitut och försäkringsföretag.
  .
 • LIS/ISO27000: Nya elreglerna efter Blackout New York 2004. Spårbar till UTC.

I Sverige så finns det även krav på tid i Kamera-, Alkohol- och den nya Kassaregister-lagen. Bla finns det en lag om tidsangivelser vid kamerabevakning. ”Lag 1998:150 lag om allmän kameraövervakning.” Andra paragrafen: TV-kameror, andra optisk-elektriska instrument och därmed jämförbara utrustningar. Detta syftar till lag 1992:1514 vilket tid är definierat. Att inte ha spårbar tid i sitt system ger böter på 20.000 Sek.

Ska era bevis hålla i en domstol så ska tiden stämma i alla era system som rör ekonomisk verksamhet. Annars kan inte domstolen döma utan tvivel. Redan nu finns rättsfall där svenska domstolar tagit hänsyn till bristen på spårbar tid.

Välkommen att kontakta oss!

Nätverksklocka med PoE
Ett antal olika oscillatorer för alla ändamål
Vi hjälper er för att få den lösning som passar er bäst!
Stor display med 100mm (4") höga 7-segment LED siffror
PCI Express Interface Plug and play Pulses per second
Världens första ermonterade NTPserver
GPS170PEX-kort för stabil och exakt tidsstämpling
Grundenheten NTP-server för ett Nätverk
250 MHz CPU för små nätverk, 1x 10/100 base-T
Grundmodellen med noggrann och stabil tidskälla
Grundmodellen med noggrann och stabil tidskälla
Enheten är byggd i 3U/19" och kan uppgraderas
Hämtar tid från GPS sateliter. Rätt tid i nätverket
Oscillator
Ett antal olika oscillatorer för alla ändamål
Välja NTP-server, vilken?
Vi hjälper er för att få den lösning som passar er bäst!
NTP LED stor Display
Stor display med 100mm (4") höga 7-segment LED siffror
IRIG-klocka för datorer
PCI Express Interface Plug and play Pulses per second
LANTIME M400
Världens första ermonterade NTPserver
GPS-klocka för datorer
GPS170PEX-kort för stabil och exakt tidsstämpling
LANTIME M200
Grundenheten NTP-server för ett Nätverk
LANTIME M100
250 MHz CPU för små nätverk, 1x 10/100 base-T
LANTIME Server M300
Grundmodellen med noggrann och stabil tidskälla
LANTIME Server M600
Grundmodellen med noggrann och stabil tidskälla
LANTIME M900
Enheten är byggd i 3U/19" och kan uppgraderas
Network Time server (NTP)
Hämtar tid från GPS sateliter. Rätt tid i nätverket

Ladda ner PDFSkicka sidan vidare

Kontakta oss för mer information och prisuppgift