Klicka här för att ladda ner PDF

Reservkraft

En viktig del av IT-driften

System för reservkraft är en viktig del av en IT-driftsmiljö. Vi har de senaste åren fått flera bevis på hur sårbart vårt samhälle är utan tillgång på säker kraftförsörjning. Det samma gäller er IT-miljö. Störningar eller avbrott i kraftförsörjningen orsakar stora kostnader i produktionsbortfall och kan i värsta fall medföra förlust av data.

Lösningar för reservkraft kan delas in i två delar. Dels UPS-delen som förenklat kan beskrivas som en batteri-backup. Dels reservkraftaggregat med dieselsystem och reservkraftsgenerator. I system som innehåller både UPS och reservkraftsgenerator måste dessa system vara väl dimensionerade mot varandra för att ge bästa effekt och skydd för er IT-driftmiljö. Systemen kopplas samman med hjälp av ett styrsystem som kan ha olika typ av funktionalitet.

Ett reservkraftssystem kan ge ett fåtal KVA i effekt upp till tusentals KVA. Parallellkörning av flera aggregat är möjligt för att uppnå högre effekter. Vill man ha ytterligare säkerhet är det möjligt att installera parallella redundanta system. Dessa kan installeras så att rätt effekt alltid finns till hands.

Frågeställningar som uppkommer

En investering i en dieselanläggning och generator rör sig ofta om betydande belopp. Det är ett komplext teknikområde som ger en mängd frågeställningar.

 • Nedan följer några exempel på frågor som aktualiseras.
 • Hur dimensionerar vi anläggningen ?
 • Vilka krav har vi på expansion och utbyggnad?
 • Vilken funktionalitet önskar vi?
 • Hur ansluter vi UPS-systemet för bibehållen livslängd?
 • Kan vi använda vår befintliga UPS-lösning?

 • Vilken funktionalitet ger styrsystemet?
 • Vilka larm hanteras?
 • Var går gränsen för ansvaret för respektive leverantör?
 • Var placerar vi anläggningen?
 • Hur hanterar vi avgaser?
 • Behövs tillstånd, ev. byggnadslov?
 • Tillstånd av myndigheter?
 • Placering av bränsle-tank?
 • Hur löser vi ventilationsschakt?
 • Högspänningsomkoppling?
 • Leveransgodkännande?

Det är många frågor som skall hanteras och ofta är detta ett projekt som skall drivas parallellt utöver alla andra ordinarie arbetsuppgifter vilket markant ökar risken att projektet blir onödigt långt och onödigt kostsamt.

Vad RackTech erbjuder

Vi erbjuder konsulthjälp för denna typ av projekt och vi har utöver kunskap om reservkraftsområdet även förståelse för IT-drift och de speciella krav som finns. Vi förstår de speciella krav som en IT-verksamhet ställer på driftsäkerhet och en anpassad installation. Vi anpassar vår insats till varje kunds speciella förutsättningar.

Vi kan avlasta kunden och driva ett helt projekt, inklusive planering, samordning och projektering, upphandling av komponenter och upphandling av underentreprenörer. Men vi kan lika gärna vara kundens stöd i diskussioner och förhandlingar med konsulter, entreprenörer och leverantörer. Oavsett om det gäller en total nyinstallation eller expansion av en befintlig lösning.

Kort sagt: Vi kan effektivisera och avlasta/hjälpa vår kund med alla frågor som rör reservkraft och vi kan se till att det som skall göras blir gjort. I rätt tid!

RackTech levererar inte reservkraftsystem till er.
Vår uppgift är att hjälpa vår kund att finna en så optimal ekonomisk och säker reservkraftslösning som möjligt. Vi är helt oberoende av marknadens leverantörer och vårt fokus är enbart att realisera vår kunds önskemål. Genom vår erfarenhet och kompetens kan vi förutom att avlasta under processen oftast hjälpa vår kund till ett bättre totalpris på en lösning!

Kontakta oss gärna för en helt förutsättningslös diskussion. Inget uppdrag är för litet eller för stort! Välkommen!

Kontakta oss för mer information och prisuppgift