Reservkraft

Ett reservkraftverk skyddar er verksamhet från kostsamma strömavbrott. Alla projekt är unika utifrån varje kunds speciella krav och förutsättningar. Vi hjälper er hela vägen från planering till ett färdigt reservkraftsystem anpassat efter era behov.

Välkommen att kontakta oss för en inledande diskussion!

En viktig del av driften

System för reservkraft är en viktig del av IT-driftsmiljön. Vi har de senaste åren fått flera bevis på hur sårbart vårt samhälle är utan tillgång på säker kraftförsörjning och det samma gäller er IT-miljö. Störningar eller avbrott i kraftförsörjningen orsakar stora kostnader i forma av produktionsbortfall och kan i värsta fall även medföra förlust av data.

Lösningar för reservkraft kan delas in i två delar. Dels UPS-delen som förenklat kan beskrivas som en batteri-backup. Dels reservkraftaggregat med dieselsystem och reservkraftsgenerator. I system som innehåller både UPS och reservkraftsgenerator är dessa system anpassade och dimensionerade till varann för att ge den funktion och det skydd en IT-driftmiljö kräver.

Reservkraftsystem finns i storlekar från ett fåtal KVA i effekt upp till tusentals KVA. Parallellkörning av flera aggregat är möjligt för att uppnå högre effekter. Vill man ha ytterligare säkerhet är det möjligt att installera parallella redundanta system.

Frågeställningar

En investering i ett reservkraftaggregat rör sig ofta om betydande belopp. Det är ett komplext teknikområde som har en mängd frågeställningar.

 • Hur dimensionerar vi anläggningen?
 • Vilka krav har vi på expansion och utbyggnad?
 • Vilken funktionalitet önskar vi?
 • Hur ansluter vi UPS-systemet för bibehållen livslängd?
 • Kan vi använda vår befintliga UPS-lösning?
 • Vilken funktionalitet ger styrsystemet?
 • Vilka larm hanteras?
 • Var går gränsen för ansvaret för respektive leverantör?
 • Var placerar vi anläggningen?
 • Hur hanterar vi avgaser?
 • Behövs tillstånd, ev. byggnadslov?
 • Tillstånd av myndigheter?
 • Placering av bränsletank?
 • Hur löser vi ventilationsschakt?
 • Högspänningsomkoppling?
 • Leveransgodkännande?

Vårt erbjudande

Det är ett många frågor som skall besvaras och ofta är detta ett projekt av engångs­karaktär som skall drivas parallellt utöver ordinarie arbetsuppgifter vilket ökar risken att projektet blir onödigt långt och kostsamt.

Vi erbjuder konsulthjälp för denna typ av projekt. Utöver vår kunskap om reservkraft­sområdet har vi även förståelse för IT-drift med dess speciella krav på driftsäkerhet och en anpassad installation. Vi anpassar vår insats till varje kunds speciella förutsättningar. Läs mer om våra konsulttjänster.

Vi kan avlasta er driva hela ert projekt, inklusive planering, samordning och projektering, upphandling av system och underentreprenörer. Men vi kan lika gärna vara ert stöd i diskussioner och förhandlingar med konsulter, entreprenörer och leverantörer. Oavsett om det gäller en nyinstallation eller expansion av en befintlig lösning. Vi kan vara ert bollplank i ett projekt ni avser att driva själva men vill ha ett kunnigt oberoende stöd vid specifika frågeställningar.

Kort sagt; vi kan effektivisera och avlasta/hjälpa vår kund med alla frågor som rör reservkraft, och vi kan se till att det som skall göras blir gjort. I rätt tid!

Vår uppgift är att hjälpa vår kund att finna en så optimal ekonomisk och säker reservkraftslösning som möjligt. Vi är helt oberoende av marknadens leverantörer och vårt fokus är enbart att realisera vår kunds önskemål. Med vår erfarenhet och kompetens kan vi förutom att avlasta under processen även hjälpa vår uppdragsgivare till ett bättre totalpris på en lösning. Läs mer om reservkraftverk.

Kontakta oss gärna för en förutsättningslös diskussion!


Ladda ner PDFSkicka sidan vidare

Kontakta oss för mer information
och prisuppgift