Energioptimering

Energiförbrukningen är en central fråga när man driftar en datahall eller större servermiljö. Förutom miljöaspekterna finns det stora pengar att spara genom att optimera driftmiljön både vad det gäller servrarnas förbrukning och hur man på effektivaste sätt kyler bort överskottsvärmen från datahallen.

Förutom våra uppdrag kring serverrum och datahallar arbetar hjälper vi uppdragsgivare med alla frågor kring energieffektivisering i fastighet. Från grundläggande analys av nuläget till att ett energioptimeringsprojekt är genomfört och personal som skall sköta fastigheten är rätt utbildad.

Vi säljer inga produkter, vilket gör att vi är en trygg, objektiv och oberoende partner till er i alla frågor som rör energioptimering.

Med utgångspunkt i er problemställning analyserar vi ert nuläge och ger konkreta råd och åtgärdsförslag som siktar mot er målbild. Vi kan driva projekt från analys till klart genomförande eller vara ert bollplank i alla frågor inom energioptimering. Vi har över 30 års erfarenhet av energioptimering och fastighetsautomation och ser helheten. Vi har referenser inom industri, myndighet, sjukhus, bostäder m.m. och vi är en intresserad partner till er oavsett storleken på uppdrag.

Vi kan avlasta er organisation och driva hela projekt inklusive planering, projektering och samordning, upphandling av komponenter och upphandling av underentreprenörer. Men vi kan lika gärna vara ert stöd i enstaka diskussioner och förhandlingar med konsulter, entreprenörer och leverantörer i projekt där energieffektivitet är i fokus. Vi ser till att det som skall göras blir gjort, i rätt tid!

Välkommen att kontakta oss!

Er energi och klimatspecialist till hands!
Rätt utbildad driftpersonal ger stora besparingar!
Rådgivning vid EPC
Er energi och klimatspecialist till hands!
Utbildning fastighetsskötare & driftpersonal
Rätt utbildad driftpersonal ger stora besparingar!

Ladda ner PDFSkicka sidan vidare

Kontakta oss för mer information och prisuppgift