Klassrumssystem

Datorstödd undervisning blir allt vanligare. Uppkopplad distansundervisning över långa avstånd eller ett antal sammankopplade datorer i ett klassrum. Gemensamt för de båda är att en effektiv inlärning sker bäst om man har tillförlitliga verktyg som tekniskt och pedagogiskt stöder elevens och lärarens arbete på ett bra och enkelt sätt.

Vi representerar Minicom´s världsledande system för datorstödd undervisning.

Minicom har ett komplett sortiment av produkter för undervisningssystem. Mjukvarubaserat för datorer i nätverk eller via nätet. Hårdvarubaserat för klassrumssystem med alla multimedia möjligheter.

Det enda system för datorstödd inlärning som ger dig möjlighet att sända stora mängder multimedia i realtid.
Minicom klassrumssystem för datorstödd undervisning. Mjukvarubaserat system för klassrum över LAN.
Minicom ClassPerfect
Det enda system för datorstödd inlärning som ger dig möjlighet att sända stora mängder multimedia i realtid.
Minicom AristoClass
Minicom klassrumssystem för datorstödd undervisning. Mjukvarubaserat system för klassrum över LAN.

Kontakta oss för mer information och prisuppgift