LANDesk Server Manager – serverövervakning

LANDesk

LANDesk Server Manager från Avocent ger möjlighet till stor förenkling av övervakningen av servers genom att använda en enda konsol istället för flera olika. En lösning med Avocent LANDesk Server Manager innehåller alla verktyg ni behöver för att planera, driftsätta och administrera erserverinfrastruktur i hela dess livscykel.

Lösningen kombinerar ledningssystemsfunktioner såsom anskaffning, patch-hantering, inventering, övervakning och larm med fjärrhanteringsmöjligheter inklusive KVM, Virtual Media, strömkontroll och seriekonsoll genom integrering av Avocents DSView3. Det är en lösning som garanterar att ni har alla verktyg som krävs för att tillhandahålla tillförlitliga tjänster och åtgärda incidenter snabbt.

LANDesk Server Manager är en stor förenkling av hur ni hanterar ert system genom att tillåta serververksamheten att gå från ett reaktivt läge, där servrar hanteras en och en, till ett proaktivt och kontrollerat läge, där driftsättning och förändringar planeras och testas innan de används med återanvändbara modulära konfigurationsmallar. Konsekvensen av denna strategi skapar en solid grund så att konfigurationen kan planeras och användas på ett kontrollerat och tillförlitligt sätt. Detta leder till högre effektivitet och ytterst pålitliga system som förblir säkra.

LANDesk Server Manager gör det möjligt för servermiljöer att hanteras på ett mer enhetligt sätt genom att tillåta standardkonfigurationer av servrar som hanteras i datacentret över flera fysiska och virtuella serverplattformar. Denna ”Designa en gång och distribuera många gånger”-metod ger en hög grad av kontroll och möjliggör automatisering av större operativa uppgifter såsom anskaffning, patchning och distribution av programvara.

Vid användning i kombination med Avocent DSView3, utvidgas omfattningen av serververksamhet till att omfatta en komplett out-of-band management lösning. Denna strategi kompletterar driftsystemets funktionalitet i LANDesk Server Manager genom att tillåta ständig fjärråtkomst till serverhårdvara, för att leverera verklig fjärrstyrning.

LANDesk Flash Demo

Klicka för att gå till flashfilmen!

Se en flashbaserad demonstration av LANDesk – gå hit (extern, öppnas i nytt fönster)

Egenskaper och fördelar

EgenskaperFördelar
Upptäckt och inventeringScannar lokala och fjärranslutna nätverk för att upptäcka oövervakade servrar i miljön och sedan samla komplett hårdvaru- och programvaruinventering av alla hanterade servrar
Server ProvisioningGer en lösning för servrar med hjälp av ett ramverk för modulära och återanvändbara mallar. Konfigurerar hårdvara, installerar operativsystemet (skriptinstallerat eller bildbaserat), konfigurerar drivrutiner och program, och patchar för att skapa en fullt fungerande server.
PatchhanteringSöker efter sårbarheter i alla hanterade servrar med LANDesk patch-hantering och gör det möjligt med testning, utveckling och verifiering av patcher i produktion.
ProblemlösningEn kontrollpanel för hälsan levererar systemhälsa och statussammanfattning med de verktyg som krävs för incidentlösning, inklusive in-band och out-of-band fjärrkontroll och nätbaserat diagnosverktyg
Säkerhet och resultatövervakningSäkerhet, prestandaövervakning och larm tillhandahåller funktioner som automatisk felanalys, tröskelvärdebaserat larm och säkerhetsfunktioner såsom upptäckt av flyttbara media
Integrering av Avocent DSView3Integration med Avocents DSView3 erbjuder en unik ständig serverlösning genom att kombinera styrsystemsfunktioner i LANDesk Server Manager med helt out-of-band management och Virtual Media funktionalitet från DSView3.

 

Screen shots

Serverprovisioning och konfigurering
LANDesk Server Manager är integrerat med Avocent DSView3, som ger fullständig out-of-band hantering för att möjliggöra pre-boot operationer så som återställning av BIOS-ordningen. Dessutom ges också Virtual Media resurser för att möjliggöra fjärrstyrd provisioning av servrar från bare metall utan behov av DHCP- och PXE-miljöer.

Denna integrerade teknik ger en unik lösning för fjärrstyrd provisioning där säkerhet och regelefterlevnad är viktiga frågor eller för avlägsna miljöer där DHCP- och PXE-miljöer kanske inte är tillgängliga.

Serverprovisioning är inte begränsat till bare metall och återanvändbara mallar kan användas för att lagra och köra standardskript. Detta ger en komplett överblick som visar de konfigurationer och åtgärder som har genomförts på servern under hela dess historia.

Hälsoövervakning och problemlösning
Unikt för Avocent är att LANDesk Server Manager integreras med Avocent DSView3. Detta möjliggör fullständig out-of-band hantering via KVM, seriekonsoll, service processorer och strömkontroll för att ge tillgång och kontroll även när en servern har kraschat eller är i ett pre-boot-tillstånd.

Programuppdateringar
LANDesk Server Manager programuppdateringar ser till att system underhålls på ett säkert och tillförlitligt sätt och ger en kontrollerad och automatiserad metod för att distribuera och kontrollera patchar.

Upptäckt och inventering
LANDesk Server Managers databas över tillgångar och inventering ger en komplett bild av erserver och programvarutillgångar i datacentret. Det är den primära källan till serverinformation som möjliggör en effektiv strategisk planering.

Välkommen att kontakta oss för mer information!


Ladda ner PDFSkicka sidan vidare

Kontakta oss för mer information
och prisuppgift