Patientarbetsplatser

Med ett ökande användande av elektroniska databaserade journalsystem ökar även behovet av intelligenta lösningar för placering av persondatorerna.

Några exempel:

I en intensivvårdsmiljö vill man ha omedelbar tillgång till datajournal och annan databaserad information direkt vid patientsängen. Samtidigt är platsen begränsad för ytterligare utrustning. Dessutom är det önskvärt att slippa ha en pc i närheten med tanke på bl.a. ljudnivå och de hygieniska problem som t.ex. fläktar orsakar.

På en akutvårdsmottagning med stor genomströmning av patienter vill man ha omedelbar tillgång till patientjournal och samtidigt skydda persondatorerna mot otillbörlig åtkomst.

Lösningen på dessa problem är ofta att placera PC datorerna utanför patientutrymmet och genom extenderteknik förlänga kablage till patientplatsen.

Vi har kompletta lösningar på dessa problem. Lösningar med extenders som är godkända för medicinskt bruk. Med stabil bildåtergivning och hög driftsäkerhet. Tillsammans med ergonomiska monitorarmar med tangentbord och musplatta. Enkelt svängbara för att vara ur vägen när dom inte används men samtidigt lätt åtkomliga. Vi placerar persondatorerna i väl ventilerade racklösningar och skapar en bra åtkomst för servicepersonal till varje dator för att minimera servicetid.

Vi tar ett totalansvar för lösning och installation.

Kontakta oss för mer information och prisuppgift