Patientarbetsplatser

Med användande av elektroniskt journalsystem ökar även behovet av intelligenta lösningar för placering av datautrustning.

Några exempel:

I en intensivvårdsmiljö vill man ha omedelbar tillgång till datajournal och annan databaserad information direkt vid patientsängen. Samtidigt är platsen begränsad för ytterligare utrustning. Dessutom är det önskvärt att slippa ha en pc i närheten med tanke på bl.a. ljudnivå och de hygieniska problem som t.ex. fläktar orsakar.

På en akutvårdsmottagning med stor genomströmning av patienter vill man ha omedelbar tillgång till patientjournal och samtidigt skydda persondatorerna mot otillbörlig åtkomst.

Lösningen är att placera datorer avskilt från patientutrymmet och genom extenderteknik förlänga kablage till patientplatsen. Eget Cat-kablage, fiber eller via IP är vanliga lösningar.

Vi har lösningar för skilda tillämpningar med extenders som är godkända för medicinskt bruk. Med stabil bildåtergivning och hög driftsäkerhet. Tillsammans med ergonomiska monitorarmar med tangentbord och musplatta. Enkelt svängbara för att vara ur vägen när dom inte används men samtidigt lätt åtkomliga. Vi placerar datorer i väl ventilerade racklösningar och skapar en bra åtkomst för servicepersonal till varje dator för att minimera servicetid.

Välkommen att kontakta oss!


Ladda ner PDFSkicka sidan vidare

Kontakta oss för mer information
och prisuppgift