Installationsgolv

Med ett installationsgolv höjer man golvhöjden i en teknisk miljö vilket ger en flexibel och säker lösning som är enkel att underhålla. Ofta är installationsgolv uppbyggt av lösa golvplattor som vilar på ett underrede av stål.

Höjden på golvet kan variera mellan 70 mm upp till 3000 mm. Vid högre höjder brukar man komplettera installationen med s.k. stringers för ökad stabilitet i och ökad bärkraft. Läs mer tekniska specifikationer nedan.

Enkelt, flexibelt och säkert

Med ett installationsgolv får man ett fullt anpassningsbart system i lokalen med följande fördelar:

 • Enkel installation av kablage för el, tele och data.
 • Samtliga installationer lätt åtkomliga. Alla golvplattor går att ta upp – man får direkt den åtkomst man behöver.
 • Enkelt att göra förändringar. Nyinstallationer eller andra uppdateringar.
 • Säkerheten. Installationsgolv innebär att viktigt kablage åtskiljs från personal vilket minskar risken för problem.

  Med ett installationsgolv håller man dessutom kabelsystemen strukturerade och logiska. Vid problem kan man snabbt och enkelt komma fram till exakta källan vilket ger snabba åtgärder.

 • Installera ventilation. Se till att ventilationen är där den gör som mest nytta. Klimatgolv ger optimal miljö i lokalen.

Racktech har mångårig erfarenhet från hundratals installationer över hela Norden. Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion om era behov.

Teknisk specifikation

Stringers används normalt vid golvhöjder över 300 mm. I praktiken är det mellanbalkar som gör konstruktionen mer stabil samt minskar läckaget av luft mellan golvplattorna vid ventilation med övertryck.

Det finns två huvudsakliga typer av golvplattor:

 • Kalciumsulfatplatta (gips) – har bäst egenskaper med avseende på brand, ljud och vatten. Vidare ger konstruktionen bättre känsla av att gå på ett vanligt golv. Väger dock mer (ca 21 kg) och har ett högre pris.
 • Högdensitetsspånplatta – väger mindre (ca 12 kg).

Dessa kompletteras ofta med 0.5 mm plåt på undersidan för att klara högre laster samt håltagningar. Det förekommer också att man använder aluminiumfolie för att skydda mot fukt.

Golvplattorna är enligt branschstandard 600 x 600 mm med en tjocklek på mellan 30 – 50 mm där 40 mm är mest vanligt. Vilken tjocklek man väljer beror på belastningskrav samt val av ytskikt.

Till kantband på golvplattorna använder man ofta PVC- eller ABS-plast i svart färg.

Till ytskiktet för golvplattorna finns ett stort antal valmöjligheter där man kan välja mellan parkett, vinyl, linoleum, gummi, laminat, textil, klinker med flera.

Om man vill att ytskiktet skall vara elektriskt avledande eller antistatiskt specificeras det med ett värde (i Ohm) så att genomgångsresistansen i hela systemet kan säkerställas.

Siffror att känna till i sammanhanget:

 • Standard för golvplattor: 600 x 600 mm, 0,36 m2 per enhet eller 2,78 st per m2.
 • Tjocklek inklusive ytskikt, 30 – 50 mm, vanligast 40 mm
 • Vikt kalciumsulfatplatta (gips) ~ 21 kg
 • Vikt högdensitetsspånplatta ~ 12 kg
 • Antal stödben 3,3 enheter per m2 ( +10 % beroende på typ av inkap)
 • Antal stringers 5,1 enheter per m2
 • Vikt underrede endast med stödben, fgh : 300 mm, 1,8 kg / m2
 • Vikt underrede stödben samt stringer, fgh : 300 mm, 4,1 kg / m2

Mer om installationsgolv/datagolv

Läs om tillämpningar, se exempel på installationer och få praktiska tips på installationsgolv.nu.

Kontakta oss för mer information och prisuppgift