Installationsgolv

Installationsgolv

Ett installationsgolv ger en mycket flexibel lokal där utrymmet mellan golven kan utnyttjas för kabeldragning och ventilation som kan tas upp precis där den behövs som mest. Installationsgolv blir allt vanligare och installeras ofta förutom i datahallar även i kontrollrum, utbildningssalar, kontorslokaler osv.

RackTech har levererat och installerat installationsgolv till nöjda kunder i hela Sverige i mer än 20 år. Vi vet vad som krävs för att skapa ett installationsgolv som fungerar år efter år. Ett golv med optimal tillgång till kablage och ventilation och som är så stabilt att man inte tänker på att det är ett installationsgolv.

Fördelar med installationsgolv

Med ett installationsgolv i lokalen får man bl.a. ett fullt anpassningsbart system i lokalen för el, datanät ventilation/kyla/värme vilket gör att en ev. omdisposition av lokalen avsevärt förenklas.

 1. Enkel installation av kablage och ny teknik
  Att installera kablage för el, telefoni och data är enklare och går fortare.
 2. Snabb tillgång till kablage och teknik
  Alla golvplattor går enkelt att lyfta upp och man får direkt den åtkomst till den teknik man behöver i form av kablage och uttag t.ex.
 3. Enkelt att göra förändringar
  Nyinstallationer och andra förändringar blir enkelt att genomföra och kan göras med minimal störning av verksamheten.
 4. Ökad säkerhet
  Ett installationsgolv ger fördelen att viktigt kablage kan åtskiljas från personalen vilket minskar risken för ev. problem. Med ett installationsgolv är det dessutom enkelt att hålla kabelsystemen strukturerade och logiska vilket underlättar vid installationer och felsökningar. Vid ett ev. problem kommer man snabbt och enkelt fram till källan vilket ger snabba åtgärder.
 5. Klimatgolv ger en optimal inomhusmiljö
  Genom att leda ventilationen i golvet kan man enkelt leda kyla eller värme där den gör som mest nytta. Klimatgolv ger en optimal miljö i lokalen.

Användningsområden

Installationsgolv kontor

Kontorsmiljö

Installationsgolv universitet och högskola

Utbildningsmiljö

Kontrollrum

Installationsgolv serverrum

Serverrum

Fakta

Det finns två huvudsakliga typer av golvplattor:

 • Kalciumsulfatplatta (gips) – Den platta som har bäst egenskaper avseende brand och ljud. En platta som ger konstruktionen en känsla av att gå på ett helt vanligt golv. Vikten ligger vanligtvis runt 21 kg per platta.
 • Högdensitetsspånplatta – En lite lättare platta, väger oftast runt 12 kg. Ofta försedd med en 0.5 mm plåt på undersidan för lite högre bärighet och för att förenkla håltagningar. Det förekommer också att man använder aluminiumfolie för att skydda mot fukt.

Branschstandard på golvplattorna är 600 x 600 mm med en tjocklek på mellan 30 – 50 mm där 40 mm är mest vanligt. Vilken tjocklek man väljer beror på belastningskrav samt val av ytskikt. Andra format förekommer och kan beställas.

Vid golvhöjder över 300 mm och även vid krav på högre bärighet på golvet används ofta s.k. stringers. I praktiken är det mellanbalkar som gör konstruktionen mer stabil och belastningstålig. Höjden och krav på lasttålighet avgör typen av stringers.

För ytskiktet på golvplattorna finns ett stort antal valmöjligheter. Vinyl, linoleum, laminat, textilmatta, parkett, gummi, klinker mm. De stora valmöjligheterna gör att man alltid kan skapa ett golv som passar för varje miljö.

Ytskiktet kan vara elektriskt avledande eller antistatiskt och specificeras med ett värde (i Ohm) så att genomgångsresistansen i hela systemet kan säkerställas.

 • Standard för golvplattor: 600 x 600 mm, 0,36 m2 per enhet eller 2,78 st. per m2.
 • Tjocklek inklusive ytskikt, 30 – 50 mm, vanligast 40 mm
 • Vikt kalciumsulfatplatta (gips) ~ 21 kg
 • Vikt högdensitetsspånplatta ~ 12 kg
 • Antal stödben 3,3 enheter per m2 (+10 % beroende på typ av inkap)
 • Antal stringers 5,1 enheter per m2
 • Vikt underrede endast med stödben, fgh : 300 mm, 1,8 kg / m2
 • Vikt underrede stödben samt stringer, fgh : 300 mm, 4,1 kg / m2

Välkommen att kontakta oss för mer information!


Ladda ner PDFSkicka sidan vidare

Kontakta oss för mer information och prisuppgift