För HWg-senorer, ger grafisk överblick & export till Excel

HWg-PDMS hjälper dig att samla in data från HWg-sensorer anslutna till Posiedon, Damocles och HWg-STE. Data lagras i en intern databas, loggas och presenteras i grafer som ger dig en snabb och tydlig bild av anslutna sensorers värden över valfri tidslinje. Överföring kan även ske till fördefinerad Excel mall antingen manuellt eller periodiskt med valfritt intervall. Data kan där också bearbetas ytterligare enlig önskemål.

Kontakta oss för mer information och prisuppgift