Cat5 extenders

En modern Cat5 extender klarar att överföra video, tangentbord och mus över avstånd upp till 300 meter via en enkel Cat5 kabel. Prestandan kan bli mycket bra med rätt utrustning. I princip kan man skapa en lösning med samma upplevelse som om man satt direkt vid datorn. Klarhet på färger och skarphet på bilder mm kan bli optimal. Cat5 extenders finns för både PS/2 och USB. Och även för Cat6 ! Observera att det även finns många andra typer av extenders. För tex fiber, Via IP och även DVI extenders.

Cat 5/6 KVM-förlängare med USB-Hubb
KVMA switch (tangentbord, mus, video och ljud) med en USB användare
En av marknadens enklaste extender som levererar fantastisk videokvalitet
Fullt utrustad, transparent snabb/långsam USB, högkvalitetsvideo och 44.1kHz digital stereo audio extender över en enda CATx-kabel
Den första extender som kan skicka både fullständig DVI-video samt USB-tangentbord och USB-mus över en enda CAT6-kabel
Med USB, Audio, RS232, flera skärmar
För KVM-förlängning
Extender för video, mus och tangentbord via USB, med stöd för 44,1 kHz digitalt stereoljud till två datorer.
Förläng video och USB2 tillbehör.
Förläng din arbetsplats max 150 meter avstånd över CAT5 kablage.
AdderLink X2- Gold klarar att flytta Video, Tangentbord, Mus, RS232 och duplex Audio upp till 300m över CAT5/6 kabel. Inbyggd SKEW kompensation.
AdderLink X-KVM är lösningen om man behöver flytta monitor, tangentbord och mus från datorn upp till 200meter med CAT 5/6 kabel. Videoupplösning på 1600 x 1200.
Montera Addertech KVM extenders i 19" rack
Adderlink Silver Cat5 extender är den bästa lösningen om man behöver flytta monitor, tangentbord, mus och seriel RS232 från datorn upp till 200meter.
Videoupplösning på 1600 x 1200 upp till ca 75meter därefter 1024 x 768.
Förlänger RS232 port upp till 1000 meter.
Förlänger USB port upp till 45 meter.
Addertech X2DA-Gold klarar att flytta Video, Tangentbord, Mus, RS232 och duplex Audio upp till 300m över CAT5/6 kabel. Dubbelkommando på sändarenheten.
AdderLink X2-Silver klarar att flytta Video, Tangentbord, Mus och RS232 upp till 300m över CAT5/6 kabel. Flashuppgraderingsbar för nya funktioner.
KVM extender som klarar att flytta Video, Tangentbord, Mus och RS232 upp till 300meter. över CAT5/6 kabel. Dual control. Skew compensation.
19 tums rackmontering av cat5 kvm extenders.
Adder Scew kompensator justerar bilden vid förlängning med extender över Cat5 kablage.
Adder extender för att flytta tangentbord, video, mus och audio med CAT5/6 kabel från datorn upp till 100 meter. För PS/2 eller USB.
Cat5 extender för överföring av tangentbord,mus och video för 4 monitorer upp till 300 meter. Dessutom överföring av RS232 och ljud.
KVM extender för överföring av dubbla monitorer upp till 300 meter med CAT5/6 kabel. Dessutom Video, Tangentbord, Mus, Digital Audio och RS232 x 2.
AdderLink USB Extender överför Video och USB upp till 130m med CAT5/6 kabel. Dual USB.
AdderLink överför dubbla videokanaler eller en videokanal till två olika platser inklusive tangentbord och mus över CAT5/6 kabel.
Mini Cat5 KVM extender som är unik tack vare sitt lilla format.
Rose XtendView LCD skärm med inbyggd KVM Extender.
ATEN Cat5 extender via förlänger din arbetsplats 150 meter med en vanlig Cat5-kabel.
ATEN USB extender - förläng din arbetsplats max 150 meter avstånd över CAT5 kablage
Cat5 extender för överföring av dubbla videokanaler eller en videokanal till två olika platser + mus o tangentbord
Adderlink Gold överför video, tangentbord, mus, RS232 och digitalt stereo ljud i CD kvalitet åt båda håll över vanlig Cat5/6 kabel.
Avocent Longview är en extender som förlänger mus, tangentbord, ljud in, ljud ut och COM-portar upp till 150meter med en enda Cat5-kabel.
Minicom Smart extender.Cat5 extender förlänger arbetsplatsen upp till 110 meter över vanlig Cat5 kabel.
Raritan Cat5 Reach extender förlänger avståndet mellan serverväxel och dator eller konsolplats upp till 300 meter med vanligt Cat5 kablage.
Cat 5/6 KVM-förlängare med USB-Hubb, hög upplösning
Cat 5/6 KVM-förlängare med USB-Hubb
AdderView CATx 1000
KVMA switch (tangentbord, mus, video och ljud) med en USB användare
AdderLink LPV150
En av marknadens enklaste extender som levererar fantastisk videokvalitet
Adderlink X50
Fullt utrustad, transparent snabb/långsam USB, högkvalitetsvideo och 44.1kHz digital stereo audio extender över en enda CATx-kabel
AdderLink X-DVI
Den första extender som kan skicka både fullständig DVI-video samt USB-tangentbord och USB-mus över en enda CAT6-kabel
Cat 5/6 KVM-förlängare med USB, Audio, R
Med USB, Audio, RS232, flera skärmar
Cat 5 extenders i rackmontage
För KVM-förlängning
Adderlink X200
Extender för video, mus och tangentbord via USB, med stöd för 44,1 kHz digitalt stereoljud till två datorer.
CrystalView USB2
Förläng video och USB2 tillbehör.
Aten USB Extender
Förläng din arbetsplats max 150 meter avstånd över CAT5 kablage.
AdderLink X2 Gold
AdderLink X2- Gold klarar att flytta Video, Tangentbord, Mus, RS232 och duplex Audio upp till 300m över CAT5/6 kabel. Inbyggd SKEW kompensation.
AdderLink X-KVM
AdderLink X-KVM är lösningen om man behöver flytta monitor, tangentbord och mus från datorn upp till 200meter med CAT 5/6 kabel. Videoupplösning på 1600 x 1200.
Monteringstillbehör, Adderlink
Montera Addertech KVM extenders i 19" rack
Adderlink Silver
Adderlink Silver Cat5 extender är den bästa lösningen om man behöver flytta monitor, tangentbord, mus och seriel RS232 från datorn upp till 200meter.
AdderLink
Videoupplösning på 1600 x 1200 upp till ca 75meter därefter 1024 x 768.
RS 232 via Cat5
Förlänger RS232 port upp till 1000 meter.
Mini USB Extender
Förlänger USB port upp till 45 meter.
Adderlink X2 Gold Dual Access
Addertech X2DA-Gold klarar att flytta Video, Tangentbord, Mus, RS232 och duplex Audio upp till 300m över CAT5/6 kabel. Dubbelkommando på sändarenheten.
Adderlink X2 Silver
AdderLink X2-Silver klarar att flytta Video, Tangentbord, Mus och RS232 upp till 300m över CAT5/6 kabel. Flashuppgraderingsbar för nya funktioner.
X2 Silver Dual Access
KVM extender som klarar att flytta Video, Tangentbord, Mus och RS232 upp till 300meter. över CAT5/6 kabel. Dual control. Skew compensation.
Monteringstillbehör X-serien
19 tums rackmontering av cat5 kvm extenders.
Adder Scew Kompensator
Adder Scew kompensator justerar bilden vid förlängning med extender över Cat5 kablage.
Adderlink X100 Extender
Adder extender för att flytta tangentbord, video, mus och audio med CAT5/6 kabel från datorn upp till 100 meter. För PS/2 eller USB.
X2 Multiscreen Quad Extender
Cat5 extender för överföring av tangentbord,mus och video för 4 monitorer upp till 300 meter. Dessutom överföring av RS232 och ljud.
X2 Multiscreen Dual Extender
KVM extender för överföring av dubbla monitorer upp till 300 meter med CAT5/6 kabel. Dessutom Video, Tangentbord, Mus, Digital Audio och RS232 x 2.
AdderLink X USB
AdderLink USB Extender överför Video och USB upp till 130m med CAT5/6 kabel. Dual USB.
AdderLink X Dual Video
AdderLink överför dubbla videokanaler eller en videokanal till två olika platser inklusive tangentbord och mus över CAT5/6 kabel.
Mini Cat5 extender
Mini Cat5 KVM extender som är unik tack vare sitt lilla format.
Rose XtendView
Rose XtendView LCD skärm med inbyggd KVM Extender.
Aten CE220
ATEN Cat5 extender via förlänger din arbetsplats 150 meter med en vanlig Cat5-kabel.
Aten CE700 USB KVM Extender
ATEN USB extender - förläng din arbetsplats max 150 meter avstånd över CAT5 kablage
Adderlink Dual Video
Cat5 extender för överföring av dubbla videokanaler eller en videokanal till två olika platser + mus o tangentbord
AdderLink Gold
Adderlink Gold överför video, tangentbord, mus, RS232 och digitalt stereo ljud i CD kvalitet åt båda håll över vanlig Cat5/6 kabel.
Avocent Longview
Avocent Longview är en extender som förlänger mus, tangentbord, ljud in, ljud ut och COM-portar upp till 150meter med en enda Cat5-kabel.
Minicom Smart KVM Extender
Minicom Smart extender.Cat5 extender förlänger arbetsplatsen upp till 110 meter över vanlig Cat5 kabel.
Raritan Cat5-Reach
Raritan Cat5 Reach extender förlänger avståndet mellan serverväxel och dator eller konsolplats upp till 300 meter med vanligt Cat5 kablage.

Kontakta oss för mer information och prisuppgift