Rackövervakning

Rack Multi Control, RMC, är ett system för övervakning av nätverks- och serverskåp. Man kan övervaka temperatur, fuktighet, rökutveckling, nätspänning eller vad man finner lämpligt för att skydda sin dyrbara utrustning. Ni kan givetvis använda den för övervakning i andra sammanhang. Den är ju i grunden en avancerad och modern version av en traditionell larmtablå.

Rack Multi Control har en inbyggd webserver. Med en vanlig webläsare, som idag finns i alla persondatorer, kan ni enkelt surfa in på RMC-sidorna, för att övervaka och förändra inställningar. Ingen programvara behöver installeras. På startsidan får ni total överblick över aktuell status och de femton senaste händelserna.

Till Rack Multi Control kan ni ansluta sensorer av varierande slag. Det finns tre analoga ingångar för temperaturgivare och en 4-20 mA ingång för exempelvis övervakning av fuktighet. Till de åtta digitala och optoisolerade ingångarna ansluts till/från-signaler som enkla kontakter eller utrustning som ger 24V DC signaler. Här ansluts rökdetektor, dörrkontakt för intrångslarm och larmsignal för försvinnande nätspänning.

Det finns tre manöverreläer för styrning av fläktar kylaggregat eller värmeelement med termostatfunktion kontrollerad av temperaturgivare och gränsvärden. Manöverreläerna är också individuellt programmerbara för manuell manöver. ni kan alltså fjärrstyrt starta om en server med enbart några musklick.

En utgång öppnar dörren och den femte och sista ger signal för t ex lokalt larm.

ni kan också ansluta ett tangentbord för den inbyggda kodlåsfunktionen samt ett modem eller en GSM-modul för kommunikation där nätverks-anslutning saknas.

På RMC:ns front ser ni enkelt aktuell status för upp till åtta funktionskanaler. Om någonting lyser rött, betyder det att ett larm är utlöst. Kanaler kan också visa med grönt sken att en manöverfunktion startat. När ett larm utlöses, kan ett epostmeddelande skickas till valfri epostadress. Man kan också skicka dessa epostmeddelanden vidare till en GSM-telefon.

PC Interface Rökdetektor Kodlås Rack Rörelse detektor Temp givare Fuktdetektor GSM Modul Magnetbrytare

Välkommen att kontakta oss!


Ladda ner PDFSkicka sidan vidare

Kontakta oss för mer information
och prisuppgift