RackTech Systems

Racktech levererar teknik och konsulttjänster för tekniska rum. Datahallar, serverrum, operatörsrum, kontrollrum, larmcentraler, operationssalar mm. Gemensamt är att dom har en komplexitet av teknik och höga krav på funktion och driftsäkerhet. Vi levererar teknik och konsulttjänster till dessa miljöer.

Datahallar / serverrum

Vi levererar utrustning och konsulttjänster för att skapa säkra miljöer för IT-drift och vi agerar som fristående rådgivare / konsulter vid besiktning, planering och projektledning vid byggnation av serverrum och datahallar. En bra struktur och säkerhet kring server­miljön ger positiva effekter i form av en mer pålitlig drift och sänkta kostnader. Och ett rätt genomfört projekt startar alltid med en väl genomförd planering.

Vår tjänst planering av serverrum är en god hjälp för den organisation som står inför att bygga serverrum. Ett enkelt och effektivt sätt att försäkra sig om att inget som kan orsaka problem för driften blir förbisett i projektet.

Våra kunder finns i alla verksamheter och vi har bra referenser från kommuner, myndigheter och företag i alla storlekar. Kundens önskemål kan vara ett färdigt serverrum med den säkerhetsnivå kundens kräver och med genomtänkta lösningar för reservkraft, släcksystem, kyla, redundans osv. Inne i rummet krävs lösningar med flexibla rack och strömfördelningslösningar som kan växa i den takt serverparken växer. Med vår erfarenhet och ett anpassat sortiment av produkter har vi framgångsrikt hjälpt många kunder att få en säkrare IT-drift. Se referenser.

Kontrollrum / övervakningscentraler

Den teknik som används för en datahall är i många fall densamma som används för att skapa ett driftsäkert kontrollrum. Ofta är det likartade problem som skall lösas i infrastrukturen kring rummet med reservkraft, UPS, släck-system, nät osv. Till skillnad mot serverrum så krävs det dock en del annan teknik inne i rummet. Lösningar för användare att dela information på flera skärmar och lösningar för åtkomst av utrustning på distans, både i den egna anläggningen men ofta även på längre avstånd. Ergonomi är en annan faktor som är högt prioriterad och ergonomiska operatörsbord anpassade till operatörens arbetsuppgift är en viktig del. Läs om kontrollrum.

För presentation av bild och ljud finns det en mängd olika typer av extenders och switchlösningar. Bilder skall kunna delas och flyttas till andra skärmar eller storbild. Mycket av den teknik som löser detta är snarlik den som även används inom digital signage.

Vi hjälper till med design och genomförande av operatörsrummets struktur och säkerhet men även leverans av operatörsbord och teknik för bildhantering.

Energioptimering datacenter

Vi har god kunskap om energioptimering för datahallar, det man brukar kalla grön it-drift. Grön it syftar till att driva ett datacenter så optimalt som möjligt ur energisynpunkt för att minimera påverkan på miljön men även för att sänka kostnaderna för IT-driften. Lösningen för kyla är en central del i ett energi-optimerat datacenter och det finns en mängd olika tekniker. Kylda rack, kalla gångar, varma gångar, frikyla och återvinning av värme från servers för användning i byggnaden i övrigt.

Det är viktigt att ha ett bra underlag och ett pragmatiskt arbetssätt för att hitta rätt. Vi kan ta fram rätt lösning och driva projektet. Men vi kan även vara kundens bollplank och second opinion i ett projekt för att säkerställa att man är på rätt väg. Kontakta oss gärna för ett samtal med en konsult med erfarenhet.

Energioptimering fastighet

Samma kunskap som beskrivs ovan använder vi även för våra konsulttjänster med syfte att driftoptimera fastighetsbestånd ur en ekonomisk och miljömässig synvinkel.

Våra uppdrag skiftar men kan t.ex. innefatta analyser av nuläge och befintliga energilösningar såväl som förslag på åtgärder och val av system. Framtagning av underlag för upphandling är ett annat vanligt uppdrag likväl som projektledning vid genomförande av energiåtgärder. Vi genomför oberoende besiktning av genomförda installationer och naturligtvis utför vi även ren driftoptimering av befintliga system.

Vi är en ren tjänsteleverantör i detta vilket gör att vi kan vara en oberoende rådgivare till vår kund utan tankar på att det skall leda till en produktförsäljning. Läs mer.

Utbildning

Utbildning av drifttekniker och fastighetspersonal på såväl nya som befintliga installationer. Vi genomför praktiska utbildningar på plats i teknikerns egen arbetsmiljö, fastigheten, och skapar en förståelse för systemets helhet. Från samtalet från verksamheten fram till rätt åtgärd och med analys vad det innebär för klimatet i fastigheten och ekonomin.

Vad kan vi göra för er?

Inom vilket av ovanstående område söker ni en lösning?

Välkommen att kontakta oss för mer information eller prisuppgift!

Kontakta oss för mer information
och prisuppgift