RackTech Systems

Racktech Nordic AB har två verksamhetsområden: Teknik respektive Energioptimering.

Teknik

Teknik är vårt område för bla datahallar/serverrum, kontrollrum/övervakningscentraler samt medicinteknik/patientarbetsplatser. Vi levererar även lösningar för spridning av digital information, sk. Digital signage, t.ex. till flygplatser, sjukhus, butikskedjor m.m.

Områdena tangerar varann och många fall är det likartad utrustning som används inom samtliga områden. En videovägg i ett kontrollrum bygger t.ex. på samma teknik som en digital signage lösning i en butikskedja.

Vi har förstås ett antal samarbeten med andra aktörer på marknaden, gå till vår sida med samarbetspartners.

Datahallar / serverrum

Vi levererar utrustning och konsulttjänster för skapandet av säkra IT-drift miljöer. Vi agerar som fristående rådgivare/konsulter vid besiktning, planering och projektledning vid byggnation av serverrum/datahall. Alla inser idag betydelsen av en god struktur och säkerhet i servermiljön och förstår de positiva effekter det medför i form av stabilare drift och en högre informationssäkerhet. Tillsammans gör dessa faktorer ofta en investering i servermiljön direkt lönsam. Och ett rätt genomfört projekt startar alltid med en väl genomförd planering.

Vår tjänst ”Planering av serverrum” är en god hjälp för den organisation som står inför att bygga serverrum. Ett enkelt och mycket effektivt sätt att försäkra sig om att inget som kan orsaka problem
för driften blir förbisett i projektet.

Våra kunder är allt från det lilla företaget som vill lösa problemet med servers staplade på varandra i ett trångt serverrum till den stora organisationen med avancerade krav. Önskemålet kan vara ett nyckelfärdigt IT-rum med en säkerhetsnivå anpassad till försäkringsbolagens normer och med genomtänkta lösningar för reservkraft, släcksystem, datakyla osv.

Lösningar med hög säkerhet för KVM över IP samt flexibla rack och strömfördelningslösningar som kan växa i den takt serverparken växer kompletterar ofta det säkra serverrummet. I vår kundförteckning
finns alla typer av organisationer. Börsnoterade företag, kommuner, statliga myndigheter, och självfallet ett mycket stort antal mindre och medelstora företag. Med vår erfarenhet och ett anpassat sortiment av produkter har vi framgångsrikt hjälpt tusentals kunder att få en säkrare datadrift. Se referenser.

Kontrollrum / övervakningscentraler

Den teknik som används för en datahall är i många fall densamma som används för att skapa en driftsäker kontrollrums lösning. Ofta är det likartade problem som skall lösas. Datorer skall installeras i rack, KVM switchar med programmeringsmöjlighet ger flera användare möjlighet att dela information på flera skärmar. Läs om kontrollrum.

Extenders används för att förlänga kablage till video, tangentbord, mus samt ljud. Bilder skall kunna flyttas till skärmar, monitorer, storbild eller projektor. Mycket av den teknik som löser detta är den samma som till serverrum eller Digital signage lösningar.

Vi hjälper till med design av lösning, leverans av produkter samt utbildning.

Medicinteknik / patientarbetsplatser

Inom medicinsk teknik finns ett antal områden där vi har mycket konkurrenskraftiga lösningar. Läs om medicinteknik. Några exempel:

Bildöverföring

Överföring av röntgenbilder där det ställs stora kravställs på bildkvalité och upplösning. Vi har anpassade extenders för ändamålet med mycket hög upplösning.

Patientarbetsplatser

Med ett ökande användande av elektroniska databaserade journalsystem ökar även behovet av säkra lösningar för placering av dator på distans från patientplatsen samtidigt som det ställs krav på hög tillgänglighet och driftsäkerhet. Vi har kompletta lösningar med extenders, racklösning, monitorarmar och installation.

Operationssalar

En opererande kirurg och assisterande personal behöver enkel och tillförlitlig tillgång till information från olika datakällor. Beroende på typ operation behöver information från olika system kunna visas på olika monitorer vid olika tillfällen. Vi har programmerbara switchar som löser problemet.

Energioptimering

Utför konsulttjänster med syfte att driftoptimera fastighetsbestånd ur en ekonomisk och miljömässig synvinkel.

Våra uppdrag skiftar men kan t. ex. innefatta analyser av nuläge och befintliga energilösningar. Förslag på åtgärder och val av system. Framtagning av underlag vid förfrågan och upphandling. Projektledning vid genomförande av energiåtgärder. Besiktning av genomförda installationer. Och naturligtvis utför vi även ren driftoptimering av befintliga system. Vi är en ren tjänsteleverantör och oberoende av produktförsäljning. Det gör att vi kan vara en oberoende rådgivare till vår kund. Utan några tankar på att det skall leda till en ev. produktförsäljning. Läs om energioptimering.

Utbildning

Utbildning av drifttekniker och fastighetspersonal på såväl nya som befintliga installationer. Vi genomför praktiska utbildningar på plats i teknikerns egen arbetsmiljö, fastigheten, och skapar en förståelse för systemets helhet. Från samtalet från verksamheten fram till rätt åtgärd och med analys vad det innebär för klimatet i fastigheten och ekonomin.

Vad kan vi göra för er?

Inom vilket av ovanstående område söker ni en lösning? Mycket välkommen att kontakta oss för information, en prisuppgift eller kanske ett gott råd!

Kontakta oss för mer information och prisuppgift