Serverrumsövervakning med larm via SNMP / e-post

SNMP-Link

SNMP-Link gör det möjligt att tidigt få larm om händelser i serverrummet eller datahallen som kan orsaka problem eller driftstopp.

Är luftfuktigheten för hög? Är temperaturen normal? Har dörren öppnats? Är alla fönster stängda? Har brandlarmet löst ut? Eller inbrottslarmet? Har UPS:en slagit till? Detta är bara några exempel på faktorer som normalt ligger utanför det som systemadministratören ser, men som i allra högsta grad bör vara synligt för att kunna förebygga och åtgärda ev. driftsproblem.

På switchar, routers och annan aktiv nätverksutrustning används oftast SNMP (Simple Network Management Protocol) för att få central övervakning och tidiga varningssignaler om förestående problem. Men det finns ju så mycket annat än rena funktionsstörningar i utrustningen som kan orsaka driftstopp.

Gör det osynliga synligt

Tack vare reläingångar och utgångar, inbyggda temperatur- och luftfuktighetssensorer och spänningsmätare får ni möjlighet att se allt ni behöver se för att minimera störningar eller driftstopp i er IT-miljö. Reläutgångarna gör det dessutom möjligt att reagera på olika händelser, både automatiskt och manuellt. SNMP-Link kan programmeras antingen så att meddelanden skickas till administratören (via SNMP, e-post, personsökare) eller så att förprogrammerade instruktioner utförs när ett gränsvärde är uppnått. Som exempel kanske en övervakningskamera ska sättas igång när en dörr öppnas.

SNMP-Link SL-10

Kompakt enhet som monteras direkt på vägg med strömförsörjning från extern adapter, standard 230V AC eller -48V DC.

 • 6 reläingångar
 • 2 reläutgångar
 • Temperatursensor
 • Ethernet 10BaseT, TCP/IP
 • Programvaran AlarmManager
 • SNMP MIB-filer
 • Anslutning för upp till 2 externa sensorenheter kan beställas separat i samband med huvudenheten

SNMP-Link SL-61

Nästan samma egenskaper som SL-10, men med större möjlighet till expansion samt inbyggd terminalserver. 19″ rackmontage. Med hjälp av de externa sensorenheterna kan en och samma huvudenhet kontrollera mängder av händelser även om avståndet mellan platserna är långt.

 • 16 reläingångar
 • 2 serieportar (RS232)
 • Temperatursensor
 • Ethernet 10BaseT, TCP/IP
 • Programvaran AlarmManager
 • NMP MIB-filer
 • Anslutning för upp till 4 externa sensorenheter

Ladda ner PDFSkicka sidan vidare

Kontakta oss för mer information
och prisuppgift