Intellipool Network Monitor

Intellipool

Övervakar enheter i nätverket

Intellipool Network Monitor (INM) är en SNMP-mjukvara som installeras som en systemtjänst och konfigureras via webbläsaren. Den mest fundamentala delen av INM är ”objects”. Ett objekt representerar en fysisk enhet, exempelvis en server, switch, router eller klimatservrarna från Sensatronics.

INM övervakar nätverket genom att använda ”monitors” (ingen installation krävs på det objekt som skall övervakas). Till dessa monitors knyts objektet som ska övervakas. Olika monitors utför olika saker, exempelvis används ping-agenten för att se om ett objekt svarar på ping-paket och en HTTP-agent övervakar en webbserver.

Automatiska åtgärder vid larm

Normal statusindikation för en monitor är grönt vilket betyder att den funktion som monitorn övervakar fungerar normalt. Om ett fel upptäcks ändras dess status till gul. Om felet kvarstår efter upprepade försök ändras statusen till röd vilket indikerar larmstatus.

När en monitor når larmstatus utförs en lista av åtgärder (actions). Denna lista kan anges både per objekt och per monitor. Ordningsnumret för varje åtgärd anger vilket larmnummer den tillhör. Exempelvis skickas ett mail till de operatörer som ansvarar för objektet och efter fem larm skickas ett SMS. Listan kan konfigureras hur som helst och hur många åtgärder som helst kan vidtas för respektive larmnummer. INM kan utföra en mängd olika åtgärder som att skicka mail, SMS, starta om tjänster, m m. När ett problem åtgärdats återställer sig monitorn till grön status.

Standard eller distribuerad?

Standardversionen övervakar objekt på det interna nätverket, medan den distribuerade versionen möjliggör övervakning också bakom brandväggar och via Internet.

Anpassad för Sensatronics miljöservrar

INM har anpassats för att stödja temperatur- och miljöservrarna från Sensatronics vilket gör installationen snabb med väl beprövad tillförlitlighet.

Vi har här beskrivit de grundläggande funktionerna i Intellipool Network Monitor. INM har dock även mer avancerad funktionalitet som exempelvis avancerad schemaläggning, underhåll av maskiner, operatörsscheman, relationsträd med mera. Vi är övertygade om att ni kommer att uppskatta INM.

  • Enkel att installera och konfigurera
  • Larmar när problem uppstår
  • Loggar alla problem och skapar utförliga rapporter
  • Passar perfekt till Senturion och TempTrax från Sensatronics

Ladda ner PDFSkicka sidan vidare

Kontakta oss för mer information
och prisuppgift