Upptäck vattenläckage

HWG-WLD är en nätverksansluten enhet som tack vare sin vattenabsorberande sensor upptäcker och larmar även vid det minsta vattenläckage eller annan ledande vätska. Kabelsensorns längd min 0,4 & max 85 m + anslutningskabel om max 100m gör att ni med lätthet exempelvis kan linda den runt en vattenledning. HWG-WLD administreras enkelt från erwebbläsare via den inbyggda webbservern och vid läckage larmar den via SNMP, e-post eller genom att aktivera en reläutgång. Efter avkänning så torkas kabelsensorn och kan därefter återanvändas.

Har ni en Poseidon eller en Damokles anslutet till nätverket till vilken ni exempelvis kopplat en pump via reläutgång så kan enheten via SNMP-trap från HWG-WLD starta pumpen vid läckage.

Välkommen att kontakta oss!


Ladda ner PDFSkicka sidan vidare

Kontakta oss för mer information
och prisuppgift