Projektledning vid bygge av datahall / serverrum

RackTech erbjuder projektledare vid byggnation av datahallar och serverrum. Våra uppdrag varierar beroende på varje kunds önskemål och krav. Ett uppdrag kan omfatta allt från projektadministration till ren projektledning vid byggnation av datahallar, serverrum och kontrollrum.

Att bygga en datahall eller ett serverrum är ett omfattande projekt som ställer stora krav på kunnande om områden som ofta ligger lite vid sidan av IT-avdelningens ordinarie arbetsuppgifter. Kunskap om bland annat kyla, reservkraft, skalskydd, brandskydd mm är ett krav.

Ofta faller ansvaret för byggandet av en datahall eller ett serverrum på IT-chefen. Och ofta är det ett projekt som skall drivas parallellt utöver alla andra ordinarie arbetsuppgifter vilket markant ökar risken att projektet blir onödigt långt och kostsamt.

En projektledare i denna typ av projekt måste ha förståelse för såväl byggprocess som IT-drift tillsammans med förmåga att med kraft driva ett projekt framåt mot fastställda mål. Vi erbjuder projektledare som kan och förstår områden som ventilation, kyla, energi, brandskydd och fastighetsteknik vilket gör att vi kan bemanna varje projekt med rätt kompetens.

Vi förstår de speciella krav som en IT-verksamhet ställer på driftsäkerhet och ibland en anpassad byggprocess. Vi anpassar vår insats till varje kunds speciella förutsättningar.

Vi kan avlasta kunden och driva ett helt projekt, inklusive planering, samordning och projektering. Vi erbjuden hjälp vid upphandling av komponenter och upphandling av underentreprenörer.

Men vi kan lika gärna vara kundens stöd i diskussioner och förhandlingar med konsulter, entreprenörer och leverantörer, oavsett om det gäller en total nybyggnad eller en mindre om/tillbyggnad. Vi kan effektivisera och avlasta vår uppdragsgivare genom hela eller delar av skapandet av en säker datahall eller serverrum. Vi ser till att det som skall göras blir gjort. I rätt tid!

Välkommen att kontakta oss!


Ladda ner PDFSkicka sidan vidare

Kontakta oss för mer information
och prisuppgift