Trådlös larmöverföring med display och kvittensfunktion

Enheten överför och vidarebefordrar larmsignaler och identiteter trådlöst till andra enheter och visar i klartext på enheternas display från vilken enhet larmet kommer. Det krävs ingen komplicerad programmering eller dyrbar installation och kabeldragning. Enheterna hittar varandra automatiskt!

Varje enhet har in- och utgång för larm

Enheternas ingång kan kopplas till befintliga larmcentraler eller detektorer och kan på detta sätt vidarebefordra larm till olika platser. Genom att koppla enheternas utgång till videoövervakningssystem eller externa sirener kan man på ett enkelt sätt skapa en distribuerad övervakning utan kabeldragning.

För närvarokontroll kopplar ni t ex en magnetkontakt eller rörelsesensor direkt till enheten för att indikera att en nödutgång har öppnats. När sensorn aktiveras, larmas övriga enheter trådlöst och visar i klartext på displayen vilken dörr som öppnats. Som fjärröppnare ansluts t ex en ringklocka till larmingången och ett elslutbleck till utgången. När någon ringer på klockan, syns i klartext på samtliga displayer vid vilken dörr besökaren står. Via kvittensknappen på varje enhet kan vem som helst signalera till övriga att: ”-Jag tar det!” samtidigt som elslutblecket öppnar dörren.

Anslut den till övervakningskameran så kan ni via SMS-boxen få ett meddelande om vilken kamera som detekterat intrång.

SMS-boxen förmedlar textbudskapet till ermobiltelefon

Den fungerar som vilken som helst av de övriga enheterna, men kan även skicka larmsändarens textmeddelande via SMS. Perfekt för butiker att kalla på väktare med. Väktaren vet då exakt vilken ”kassa” eller larmdosa som larmar.

Handenheten ger er en portabel larmutlösare/kvittensknapp

Handenheten är egentligen en portabel kvittensknapp/larmknapp med samma funktion som knappen på de display-försedda enheterna. Den har ingen egen display, men kan ändå avge sin identitet så att avsändaren blir känd. Passar perfekt på nyckelknippan.

Multi-punktnät ger ökad täckning och redundans

Enheterna kommunicerar trådlöst via det licensfria 868 MHz-bandet och bildar tillsammans ett mesh-nät där alla ”pratar” med alla och blir reserver för varandra. Skulle en enhet gå sönder går kommunikationen bara vidare via andra enheter i nätet. För att undvika åtkomst till närliggande installationer kan de förses med privat kod som begränsar nätet till den egna familjen.

– Larm via klartext i display (16 tecken), larmutgång, blinkande display och ljudsignal
– Enkel att programmera via knapp på frontpanelen, ingen dator behövs
– Räckvidd ca: 150 m vid fri sikt
– Strömförsörjning: 12V DC (2,1 mm plugg + skruvplint)
– Mått: 13,7 x 2,5 x 9,4 cm

Välkommen att kontakta oss!


Ladda ner PDFSkicka sidan vidare

Kontakta oss för mer information
och prisuppgift