STAKO/VERVA -avtal till kunder inom stat/kommun

Stort utbud av produkter för kontrollrum

Patientarbetsplatser, operationssalar, extenders m.m.

Presentera information på en eller flera skärmar.

Allt om planering för optimala serverrum.

Projektledning för byggnation av datahallar, etc.

Industriprodukter