Web-baserad väderserver med färdigt GUI

Web-baserad väderserver med färdigt GUI

Den nya väderservern är något så unikt som en dedikerad web-baserad datainsamlingsenhet för meteorologiska instrument och givare. Med dedikerad avses det medföljande grafiska presentationsgränssnittet i enheten som gör att ni slipper denna normalt sett nödvändiga anpassning. Självfallet kan man ändå skapa sitt eget unika GUI, om det är önskvärt. Redan i leveransen finns stöd inbyggt för flertalet givare från exempelvis välkända Davis och Young. Här finns ett stort utbud av såväl vetenskapliga precisionsinstrument som sådana av hobbykaraktär.

Styrning av externa system via väderdata

Utöver realtidsgrafiken från alla väderinstrument via web-gränssnittet, kan servern också användas till att styra extern utrustning. Detta kan exempelvis gälla markiser och persienner i kommersiella fastigheter som p g a solinstrålning, ljus, vind, temperatur eller annat skall reagera på olika sätt.

Larm och logg vid överträdelser av givna värden

Enheten kan larma via e-post (SMS via e-post-tjänst) och SNMP då larmgränser överskrids. Stöd finns för realtidsklocka via NTP för tillfällen då tidsangivelserna är kritiska. Logg över värden och händelser lagras i enhetens ickeflyktiga minne och/eller tankas ned regelbundet till övervakande dator. Om det interna minnet (512Kb) fylls upp skrivs de äldsta värdena över och därmed har ni alltid tillgång till den senaste historiken.

  • Två programmerbara digitala I/O
  • Fyra högupplösta 24-bit analoga ingångar
  • En-tråds buss för upp till sex givare
  • En frekvensingång, max 130KHz
  • Realtidsklocka med NTP-synkronisering
  • Konfigurerbar logg och larm via e-post / SMS / SNMP
  • Klar att använda med väder-GUI

Välkommen att kontakta oss!


Ladda ner PDFSkicka sidan vidare

Kontakta oss för mer information
och prisuppgift