Städning av datahall / teknisk städning

RackTech har länge varit ledande inom konsulttjänster för datacenter/serverrum/kontrollrum, det vi kallar tekniska rum. Baserat på lång erfarenhet erbjuder vi kompetens för alla delar runt driftmiljön inklusive att säkerställa renheten i kritiska IT-miljöer och tekniska rum.

Vi städar ert serverrum / datahall enligt vår metodik för städning och rengöring av tekniska rum. Vi följer ett verifierat schema och checklista genom hela arbetet.

Rengöring med kunskap

Varför regelbundet städa och rengöra datahallen? En återkommande rutin för rengöring av serverhallen är viktigt av flera anledningar. Rena lokaler är en del av goda operativa rutiner men framför allt är serverrummet en känslig miljö där renlighet är viktigt för att garantera en bra funktion. Damm, partiklar och skräp som kan samlas i en datahall kan skapa driftavbrott i sin förlängning.

Högpresterande servers alstrar mycket värme och kyls av interna fläktar med hög kapacitet som drar den omgivande luften genom utrustningen. Med luften följer även damm och partiklar som riskerar att sätta sig på komponenter i utrustningen och över tid bygga värme, statisk elektricitet och andra problem.

Men luften i en datahall/serverrum är väl ren? Vid en första anblick är den det men över tid, månader och år, så blir den inte tillräckligt ren för att miljön skall kunna sägas vara helt säker. Varje gång dörren till hallen öppnas följer det med partiklar, damm, gruskorn osv på medföljande utrustning och även med skor och kläder och individer.

Jämför gärna med ett hem som upplevs rent men som ändå blir dammigt. I en servermiljö får dessa partiklar fart av ventilationssystem och utrustningens fläktar och körs gång på gång igenom utrustningen över tid. Det gör det nödvändigt att  städas av med viss regelbundenhet.

Reducera risken för statisk elektricitet

En viktig bit är en regelbunden golvvård av datahallens golv. Förutom att golvet måste hållas rent så är ett serverrum eller en datahall ofta försett med ett installationsgolv som har en yta med ESD-skydd. Ett skydd mot elektisk uppladdning som annars kan skapa statisk elektricitet och i sin tur påverka driften av er utrustning. Över tid slits golvets yta och ESD skyddet avtar och med det ökar risken för statisk uppladdning som följd. Golvvård i ett serverrum eller datacenter är förutom en noggrann rengöring även en förstärkning av ESD-skyddet som bör genomföras regelbundet.

En viktig del i städning av datahall är att rengöra även under golvet om det finns ett installationsgolv. Ett installationsgolv används för att dra kablage och/eller för att transportera kylluft till servers och annan utrustning och fungerar då som en ventilationskanal. Detta måste hållas rent för att förhindra att damm, partiklar och smått skräp som samlas under golvet inte transporteras vidare och riskerar att sugas in i servers och annan utrustning.

En riktig rengöring innebär att man lyfter plattorna som täcker installationsgolvet, dammsuger med ESD-säkrad utrustning och torkar av partiklar från ev. kablage under golvet.

Professionell rengöring

Planerad förebyggande rengöring eliminerar risken för störningar som kan påverka er drift. Vi använder ESD-klassade medel och utrustning och vår personal är utbildad för uppgiften att på ett noggrant och varsamt sätt städa tekniska miljöer.

Tydliga instruktioner och rätt utrustning är avgörande för att säkerställa en professionell teknisk städning. En städning av datacenter kan innefatta rengöring av rack och utrustning, kabelstegar och kablage, golvyta och undergolv samt övrig teknisk utrustning som ventilationsaggregat, UPS, sensorer mm.

Vi jobbar alltid enligt kundens instruktioner och anvisningar och skräddarsyr varje uppdrag. Vi genomför enstaka uppdrag såväl som återkommande schemalagd rengöring. Genom regelbunden städning säkerställs en säker drift.

Välkommen att kontakta oss!


Ladda ner PDFSkicka sidan vidare

Kontakta oss för mer information
och prisuppgift