Spara energi i fastighet – anpassad utbildning

Energieffektivisering är en smart investering som ofta ger snabb avkastning rent ekonomiskt men även är bra för vår miljö. Våra anpassade utbildningar fokuserar på att hjälpa er att rent konkret optimera användningen av energi era fastigheter.

En utbildning har syftet att ”betala sig självt” genom en reducerad energiåtgång och därmed reducerade kostnader för er drift.

Målgrupp

Vår utbildning riktar sig främst till drift- och fastighetstekniker som vill utveckla sina kunskaper inom energieffektivisering. Med vårt kundanpassade upplägg så utgår vi alltid från den kunskapsnivån som deltagarna har. Specifikt är utbildningen relevant för er som arbetar med ventilation, värmesystem eller styr- och reglersystem.

Under kursens gång kommer ni att lära er:

 • Hur ni genomför en energikartläggning av era fastigheter
 • Vilka åtgärder som ger bäst effekt för att minska energianvändningen
 • Hur ni planerar, genomför och följer upp dessa åtgärder rent praktiskt.

Kursinnehåll

 1. Energikartläggning
  Ni kommer att få en grundlig förståelse för hur man samlar in och analyserar data om energianvändningen i era fastigheter.
 2. Åtgärdsval
  Vi går igenom olika strategier för att identifiera områden där energiförbrukningen kan minskas och presenterar effektiva åtgärder för att uppnå detta.
 3. Genomförande
  Ni kommer att lära er hur ni praktiskt genomför de valda åtgärderna och hur ni kommunicerar med alla involverade parter för att säkerställa smidig implementering.
 4. Uppföljning
  Vi går igenom olika metoder för att mäta och utvärdera resultatet av era energieffektiviseringsåtgärder och hur ni kan optimera dem ytterligare.
 5. Praktiska övningar
  För att ge er en praktisk erfarenhet inkluderar vår utbildning även studiebesök i fläktrum och värmeundercentraler, samt möjligheten att öva på felsökning av ventilations- och värmesystem.

Vi går också ut i några av era befintliga fastigheter och genomför konkreta åtgärder för att ge en förståelse för deltagarna om hur man omsätter kunskapen i praktiskt vardagsarbete.

Efter avslutad utbildning kommer ni att ha:

 • En omfattande kunskap om energieffektivisering
 • Färdigheterna att identifiera, implementera och utvärdera energieffektiviseringsåtgärder
 • Ett officiellt certifikat som bekräftar era kunskaper

Anmäl ert intresse genom att fylla i formuläret nedan och ta det första steget mot en mer energieffektiv fastighet!

Kontakta oss för mer information
och prisuppgift