Konsulttjänster

Specialist på Energieffektivisering och Fastighetsautomation
Lär dig hur du kan förbättra din IT-utrustnings tillförlitlighet och optimera din fysiska infrastruktur
Datahalls-specialist till hands!
System för reservkraft är en viktig del av en IT-driftsmiljö
Ett alternativ till egen drift?
Flytt av servers och kommunikationsutrustning till nytt serverrum eller datahall
Grön IT-drift i verkligheten spar både pengar och miljön
Projektledare för byggnation av datahallar och serverrum
Genomgång av er planerade driftmiljö punkt för punkt enligt vårt standarddokument. Kontroll av att inget förbisetts som kan påverka er IT-drift.
Har ni en driftsäker miljö i serverrummet? RackTech genomför inspektioner av serverrum och avger rapport över status och ev. säkerhetsbrister.
Energioptimering
Specialist på Energieffektivisering och Fastighetsautomation
CoolProfil
Lär dig hur du kan förbättra din IT-utrustnings tillförlitlighet och optimera din fysiska infrastruktur
Rådgivning
Datahalls-specialist till hands!
Reservkraft
System för reservkraft är en viktig del av en IT-driftsmiljö
Colocation/ Outsourcing/ Hosting
Ett alternativ till egen drift?
Flytt av serverhall
Flytt av servers och kommunikationsutrustning till nytt serverrum eller datahall
Grön IT-drift
Grön IT-drift i verkligheten spar både pengar och miljön
Projektledare Serverrum / Datahall
Projektledare för byggnation av datahallar och serverrum
Planering säkert serverrum
Genomgång av er planerade driftmiljö punkt för punkt enligt vårt standarddokument. Kontroll av att inget förbisetts som kan påverka er IT-drift.
Serverrumsanalys, säkert serverrum?
Har ni en driftsäker miljö i serverrummet? RackTech genomför inspektioner av serverrum och avger rapport över status och ev. säkerhetsbrister.

Kontakta oss för mer information och prisuppgift