Fjärrstyrd strömförsörjning

Lösningar för IP-styrd strömförsörjning via IP gör det möjligt att fjärrstyra strömförsörjning samt övervaka strömförbrukning från vilken plats i världen som helst via Internet. Det gör det möjligt att hantera servers mer effektivt och reducera ev. nertid genom att ha direkt tillgång till strömförsörjningen.

Lösningar med IP styrd strömförsörjning gör det också möjligt för att ha platser utan IT-personal, där all avancerad utrustning styrs via fjärrstyrning på ett kostnadseffektivt sätt.

Denna typ av lösningar för fjärrstyrd strömförsörjning ger extra funktionalitet jämfört med traditionella motsvarande produkter. Många PDU:er (Power Distribution Unit, eluttagslister) kan ge information om strömförbrukning och ampereavläsning, men bara intelligenta eller IP styrda PDU:er ger specifik information om varje uttags status och strömförbrukning.

– Maximerar upptid / reducerar nertiden. När man väljer en passande lösning, bör man även fundera på integrering med dagens KVM-över-IP-lösningar. De flesta företags lösningar för KVM-över-IP ger möjlighet att integrera strömförsörjningen i samma gränssnitt. Man kan då få en lösning för både strömstyrning, strömförbrukning och KVM-systemet. EN instrumentpanel för all styrning av aktiva servers och kommunikationsprodukter.

Fördelar med fjärrstyrd strömförsörjning

– Maximerar upptid / reducerar nertiden. Det är mycket svårt att mäta hur mycket det kostar för en organisation när datasystemet inte fungerar. Självklart beror det på organisationens storlek, hur beroende man är av ett fungerande datasystem samt hur omvärlden utanför organisationen ser på detta. Oavsett verksamhet så är det viktigt att reducera nertiden så mycket som möjligt. Med hjälp av fjärrstyrd strömförsörjning kan man via kallstart genast starta om servers och kommunikationsutrustning som inte svarar, utan att vara på plats. Man kan också göra felsökningar via fjärrstyrning som gör att nertiden minskas.

– Minskar personalkostnaden Utan fjärrstyrd strömförsörjning, måste ofta en tekniker ta sig till platsen när problem uppstår. Detta tar tid och kostar mycket pengar som med rätt utrustning kan sparas.

– Övervakning När densiteten av servers ökar, stiger också strömförbrukningen och värmeavledningen. Fjärrstyrd strömförsörjning tillsammans med övervakningssystem gör det möjligt att på avstånd övervaka och mäta strömförbrukning, luftfuktighet, temperatur och annat. Många lösningar kan integreras till ett enda gemensamt gränssnitt och det finns ofta möjlighet att skicka varningar direkt via SNMP om ett förinställt gränsvärde överskrids.

– Loggning Loggning av förbrukning är intressant för många. Inte minst för de företag som sysslar med drift eller Colocation-affärer. Med loggning av förbrukningen kan en korrekt debitering av strömförbrukningen ske. Förbrukningen loggas och sparas i SYSlogg och kan tas fram med det intervall man själv behöver.

– Grenkretsskydd Flertalet produkter ger numera grenkretsskydd, varje gren av grupperade kontakter har sin egen säkring och kretsbrytare.

– Trefas-ström Användandet av trefas-ström i serverrum och datahallar ökar. Trefas-ström ger mer balanserad ström och tillåter starkare strömstyrkor till ett serverrack.

– Sekvensiell uppstart För att förhindra för hög strömbelastning, finns möjligheten att starta upp utrustningen i sekvenser. Därmed undviker man en strömtopp.

Frågor och svar

Fråga: Hur vet man att uttagen fungerar?
Svar: En administratör kan se att strömkretsarna fungerar på två sätt. Antingen går det att se direkt på PDU:n, eller så ser man det via det webb-baserade gränssnittet.

Fråga: Hur snabbt och effektivt kan strömmen slås av/på via fjärrstyrd strömförsörjning?
Svar: Förändringar genomför direkt när en administratör skickar ett kommando.

Fråga: Tillåter alla lösningar för fjärrstyrd strömförsörjning att administratörer får verklig redundans och simultan kontroll av flertalet uttagslister?
Svar: Nej, inte alla. Men vissa tillverkare erbjuder simultan omstart av redundant strömförsörjning. T.ex. till servers med flera kraftaggregat.

Fråga: Vilken säkerhet erbjuder dessa system?
Svar: I grunden ingår verifiering av användarnamn och lösenord via SSL eller genom att använda SSH. Dessutom går det att lägga till användandet av LDAP, Active Directory, RADIUS eller TACACS+ för att ge integrering med existerande verifieringsschema.

Välkommen att kontakta oss för mer information!


Ladda ner PDFSkicka sidan vidare

Kontakta oss för mer information
och prisuppgift