Brandtätning Datahallar

Alla fastigheter är idag indelade i brandceller oavsett vilken verksamhet dom innehåller. Brandcellerna hjälper till att begränsa en brand men det finns risker att vara uppmärksam på. Varje förändring som sker med en lokal, ombyggnation, dragning av ventilation och kablage, osv riskerar att skapa hål i brandcellen vilket kan ge katastrofala konsekvenser om olyckan är framme och en brand utbryter.

Brandtätning kan ske med olika metoder men alltid med syftet att eld och rök inte skall kunna sprida sig via springor och hål i brandväggarna. Det finns flera vanligt förekommande metoder och material för att skapa en säker brandtätning. Brandskyddsskivor, brandskyddsmassa och brandfog. Även olika tekniska lösningar för säker genomföring av rör och kablar med skalbara kanaler kan vara en lösning i vissa fall. Värt att komma ihåg är att det bästa skyddet mot brand är att se till att den aldrig utbryter. Ett rätt dimensionerat släcksystem  med  aspirerande detektor är en bra försäkring. En tidig varning gör att ni i tid kan upptäcka en brandrisk och eliminera den.


Ladda ner PDFSkicka sidan vidare

Kontakta oss för mer information och prisuppgift