Övervakning av serverrummet

Värme, vatten och främmande föremål (te.x. damm och smuts) är orsaken till ungefär 20 procent av felen som uppstår i en serverhall. Olika typer av Övervakningssystem, gör det möjligt att aktivt övervaka flera olika saker i datahallen. Denna proaktiva utgångspunkt låter er ta del av problem så fort som de uppstår, till skillnad mot att reagera efter att ha fått ett telefonsamtal från en användare när en applikation är nere, eller rusa för att undersöka ett problem efter att ha blivit uppmärksammad genom textmeddelande att ett system har fallerat.

Datahallsövervakning gör det möjligt att aktivt övervaka risker i serverrack, serverrum och datahallar. Det kan handla om temperaturökning, strömtoppar, vattenläckor eller intrång. Beroende på systemets tillgängliga sensorer, kan en administratör sätta min- och maxvärden för temperatur, luftfuktighet, luftflöden, ljud och andra förhållanden. De flesta övervakningssystemen går att sköta via SMS/SNMP (eller används tillsammans med fjärrstyrd strömförsörjning som sköts via SMS/SNMP) så att varningar skickas automatiskt till rätt person när förhållanden överskrider de uppsatta gränsvärden som kan påverka viktig utrustning.

Olika lösningar

Det finns ett antal olika system på marknaden för övervakning. Från de enklaste som bara övervakar temperatur till de mest avancerade använder kameror och sensorer som kan placeras hundratals meter från basstationen i hallen. Något som möjliggör täckning av flertalet serverrum i samma system. Det går att lägga CCTV-adapters och dessutom kan man använda sensorer för luftfuktighet, vätskor, främmande föremål samt stängning av dörr, tillsammans med kameror. Vissa produkter har också inbyggda mikrofoner för inspelning av ljudklipp. Administratörer kan sätta anpassade gränsvärden så att varningsmeddelanden, bilder och ljudklipp skickas via SSL-kryptering till e-post, SNMP, mobiltelefon, ftp, http eller webbservice.

Vidare finns det lösningar som kan kombineras med system för tex elektriska fjärrstyrda lås på serverracken. En intressant lösning bl.a. för företag som sysslar med Colocation och som vill ha kontroll på vem som har tillträde till respektive rack. Självklart loggas allt. Lösningen är även intressant för tex kommunikationsskåp inom telecom, järnväg, militär, vägväsen osv.

IP eller GSM

Det finns flera sätt att överföra larm och information från övervakningssystemet. Vanligast är via IP och nätverket eller via GSM. GSM är ett bra val när man vill ha en lösning som är helt fristående från nätverket: En lösning som fungerar oavsett om nätet är i funktion eller inte.

SMS eller MAIL

Presentationen av larm och information kan ske på olika sätt. Ofta vill man ha det som ett mail eller via sms eller kanske via både och. SMS har fördelen av att man tar emot det oavsett om man är på sin arbetsplats eller inte. Olika kombinationer kan ske beroende på kundens önskemål. Dessutom kan man få larm att att utlösa följdåtgärder. Om ett larm sänds te.x. för att serverhallens kylanläggning slutat fungera kan meddelande om detta skickas till den / dom det berör via sms och mail samtidigt som systemet tex ger en signal till en reservkyla att starta och kanske till några av systemets servers att stängas av för att minska värmeutvecklingen. Det behöver inte gälla kyla utan kan vara vilket larm som helst som startar en eller flera fördefinierade åtgärder.

Integration med existerande utrustning

En del utrustning för övervakningssystem kan också sammanföras med existerande lösningar för fjärrstyrning av strömförsörjning, för att fysiskt övervaka de olika miljövariablerna. Välkommen att kontakta oss för mer information!


Ladda ner PDFSkicka sidan vidare

Kontakta oss för mer information
och prisuppgift