Kapacitetsplanering serverrum – datacenter

Kapacitetsplanering är en viktig aspekt vid skapandet av ett datacenter. Formfaktorn på utrustningen har blivit allt mindre genom åren medan effekt och komplexitet hela tiden ökar. Att skapa ett nytt serverrum eller datahall är att skapa en IT miljö för lång tid framgent. Att redan från start planera för en möjlig expansion är sannolikt nödvändigt för de flesta driftmiljöer.

Med ökad effekt på hårdvaran kommer krav på stabil strömförsörjning och ökad kylkapacitet. Ett väl strukturerat nät för kraftförsörjningen gör det möjligt att expandera serverlösningen kontrollerat över tid. En kontinuerlig övervakning och effektmätning på racknivå gör ger en tidig indikation på ev problem med aktuell strömförsörjning och en tydlig bild av möjligheten att expandera i racket utan att överbelasta.

Redundans på matning av servers men även för matning av rack är önskvärt för att garantera optimal tillgänglighet. Ett väl dimensionerat UPS system med möjlighet för expansion samt en reservkraftlösning med en plan för bränsleförsörjning säkerställer driften. I en liten miljö ställs naturligtvis andra krav men en genomtänkt lösning för hur man hanterar framtida behov av expansion är alltid värdefull.

Kylning är en annan viktig del. Som nämndes ovan är effekten allt högre i moderna servers och därmed ökar kylbehovet. Det finns olika teorier kring kylning av servers. Frikyla i hela hallen, kalla gångar, kylda serverrack osv. Viktigt är att välja en lösning som är tillfredsställande i dag men som även ger utrymme och flexibilitet att växa framgent. Kyla står ofta för en stor del av investeringen i en servermiljö och är därför värt extra uppmärksamhet. Att kunna återvinna den värme som kyls bort är en intressant möjlighet, kontakta oss gärna för råd.

Management av servers och kommunikationsutrustning kan ske effektivt vid ordinarie drift genom olika verktyg över IP. Men för de fall då de lösningarna inte är tillgängliga behövs ett besök i serverhallen. Det finns många olika lösningar för att logga besökare och att ge tillträde till hallen. Ett passersystem kan även kompletteras med t.ex. videoövervakning.

En kontinuerlig övervakning av serverhallen är viktig. Skydd mot intrång, fukt, rök, brand osv. En larmlösning med övervakning av kritiska värden och med automatisk koppling till rätt person beroende på typ av larm. Brandskydd sker oftast genom aspirerande detektering och larm till rätt instans. I ett eskalerat skede aktiveras släcksystem automatiskt och släcker med gas.

Välkommen att kontakta oss för mer information!


Ladda ner PDFSkicka sidan vidare

Kontakta oss för mer information
och prisuppgift