Temperatur-övervakning serverrum

Temperaturserver

Med hjälp av SensaTronic TempTrax E har ni möjlighet att övervaka temperaturer mellan -40 och +60 i ert serverrum eller på andra platser där ni vill ha kontroll på temperaturen. Med nätverksanslutning och inbyggd webbserver kan ni komma åt all information med en vanlig webbläsare. Enkelt och säkert.
För en mer professionell övervakning går det att integrera TempTrax med SNMP-programvara eller använda sig av Intellipool, en svenskutvecklad programvara som visar historik grafiskt över temperaturutveckling och som även kan ge larm vid givna temperaturvärden.

Perfekt för temperaturövervakning i serverrum och datahallar

Med TempTrax är det enkelt och billigt att få larm vid temperaturförändringar i serverrummet och på så sätt kunna förebygga problem med IT-driften. Om exempelvis kylanläggningen går ner ger TempTrax en omedelbar varning om vad som hänt.

Dörröppning registreras

Det går även att ställa in en port som ”switch-port” som känner av en öppning/slutning mellan skruvanslutningarna. Exempelvis en dörr kan därför ”larmas” och skicka vidare uppgiften.

Finns med 4 respektive 16 portar. Flera givare kan således anslutas. Max längd till givare 90 meter. Denna produkt stöder även MIB.

Välkommen att kontakta oss!


Ladda ner PDFSkicka sidan vidare

Kontakta oss för mer information
och prisuppgift