Bygga datahall – serverrum

Racktech hjälper er med alla steg till målet att skapa en optimalt säker IT-driftmiljö anpassad till era behov. Från inledande diskussion och planering till projektgenomförande och besiktning. Ett driftstopp kostar stora pengar och leder till minskat förtroende från organisationen. Den vanligaste orsaken till driftstopp är olika fel i den fysiska driftmiljön – sällan beror stoppen på fel i system eller servers.

En väl genomtänkt planering baserad på era krav och förutsättningar är A och O för att skapa den vid varje tillfälle bästa driftmiljön. Med vår erfarenhet och vårt erkänt framgångsrika koncept för bygge av server och datahallar gör vi det enkelt att få en total överblick av funktionalitet och kostnad. Vi är helt leverantörsoberoende vilket är er garanti för att få en optimal lösning utifrån era krav och förutsättningar. Vi bygger inte hallen. Men vi ser till att den blir byggd för er på det bästa och mest kostnadseffektiva sättet. Vi hjälper er genom alla steg med mot er lösning.

Projektering

Vilken lösning motsvarar bäst era krav på tillgänglighet? Bygga nytt eller använda en befintlig lokal? Hur dimensionera klimat och kraft? Vilken typ av kyla passar både plånbok och miljö? Hur får vi den långsiktigt lägsta kostnaden? I ett projekt av denna typ finns det många viktiga frågor. Med vår långa erfarenhet kan vi hjälpa er att hitta den nivå bäst passar era krav. Vi tar fram allt underlag, ritningar, projektplan, anbudsunderlag osv.

Bygga serverrum

Genom att lyssna till era behov och ta hänsyn till förutsättningarna som råder tar vi fram den lösning som är optimal för er. Vi är helt oberoende och kan därför hitta den lösning som passar bäst både ekonomiskt och funktionsmässigt för era behov, både idag och i framtiden.

Att bygga ett serverrum handlar inte bara om självklara krav på säkerhet eller om att lösa alla praktiska detaljer på bästa sätt. Även om detta är en stor del av arbetet, ser vi också till att optimera förutsättningarna för energieffektivitet och miljöarbetet. Värmeåtervinning och materialval är två självklara områden att titta närmare på för att utnyttja energieffektiviteten och tänka på miljön utan att göra avkall på säkerhet eller funktion.

Vilka material är rätt? Hur göra med ventilationen/kyla? Hur matar vi elkraft på mest driftsäkert sätt? Brandtätningar? Samordning av leverantörer? Följs projektplanen? Håller tidsramarna? Håller budgeten? Vi tar hand om allt praktiskt. Vi hjälper er att välja rätt material och rätt lösningar för att säkra rätt standard för försäkringskrav osv. Vi gör rätt från början.

Installation

Driftsmiljön skall utrustas till den nivå som stämmer med era krav på driftsäkerhet. UPS, reservkraft, kyla, släcksystem, passersystem, övervakning, strömfördelning, infrastruktur, osv. Vi ser till att det sker i rätt ordning och i rätt tid till rätt kostnad. Av rätt person med rätt certifiering. Vi stämmer av mot krav och projektplan. Vi tar ansvar och ser till att målet nås. Vi för er talan.

Ni ställer kraven och vi driver projektet fram till nyckeln till en färdig driftsmiljö. Vår projektledare är tar ansvaret för att lösningen blir helt i enlighet med era önskemål.
Rätt funktionalitet i rätt tid!

Med lång erfarenhet och många genomförda projekt runt om i Sverige har vi den kunskap ni har rätt att kräva av er leverantör av serverrum. Vårt beprövade koncept uppfyller marknadens krav och alla de normer som förekommer. Bland annat EN 1047 som vi ser som en som en miniminivå för säkerhet i tekniska miljöer.

Kontakta oss så berättar vi gärna mer om vår beprövade och kostnadseffektiva metod att skapa de säkraste driftmiljöerna för IT.

Välkommen att kontakta oss för mer information!


Ladda ner PDFSkicka sidan vidare

Kontakta oss för mer information
och prisuppgift