Datacenter Planner

Dokumentera, planera och hantera er datahall

Datacenter Planner är ett verktyg som hjälper er att enkelt få en överblick om vilka resurser som finns tillgängliga i datahallen och vilken utrustning som finns där idag. Skapar snabbt och enkelt en överblick av strukturen i datahallen och fungerar som ett verktyg för att enkelt planera nya installationer och förändringar, inklusive ström och utnyttjande av HVAC.

Avocents Datacenter Planner kan också integreras i Avocent DSView. Avocents DSView är ett övergripande verktyg för KVM och infrastructure-management. Tillsammans ger dom ett enkelt och stabilt verktyg för hantering av all hårdvara för infrastruktur (tillgång och kontroll, ström och skötsel av seriella enheter). Samtidigt som systemet håller er uppdaterad om kapacitetsutnyttjandet av datahallen.

Ingen annan leverantör kan erbjuda denna kombination av avancerad men samtidigt enkel planering för datahallar, förändringshantering och integrering med verktyg för infrastructure management.

Många problem i dagens IT miljöer beror på att man har en okomplett eller felaktig bild av vilka resurser som finns tillgängliga. Har vi ström tillgänglig för ytterligare utrustning? Har vi rackplatser för expansion av servers? Vilka modeller av servers har vi installerade? Hur gamla är dom? Osv.

Att ha slut på utrymme eller att strömmen inte räcker till, är exempel på konsekvenser av det som sker när skillnaden mellan vad man tror och hur det verkligen ser ut blir för stor. Enheter kanske inte används men finns ändå kvar i ett rack. Strömmen kanske är påslagen till en port på PDU:n, men dess maxkapacitet utnyttjas redan av anda enheter. Stämmer vår bild med verkligheten?

Driftar man en stor servermiljö har man mycket stor nytta av riktig uppdaterad information i en användbar modell.

Denna lösning ersätter den ganska vanliga varianten med ett Excelark som blir inaktuellt mycket fort efter en inventering. Att det så fort blir inaktuellt beror på att det är en passiv datalogg som inte används som ett dagligt verktyg för att planera och designa.

Infrastructure Explorer är däremot en lösning som lever över tiden och som är designad som ett lättanvänd visuell modell av ett datacenter som är igång. En design som säkerställer rätt och pålitlig data av infrastrukturen i hallen.

Funktioner och fördelar

Innovativ lösning för att sänka kostnaderna, hantera förändringar och utnyttja befintliga investeringar i datahallen.

 • Visuell modellering – ger en grafisk bild av ditt/dina datahallar, rack och individuella server-enheter i varje rack, inklusive en detaljerad visuell information som stöd i det dagliga arbetet. (till exempel ”e-postserver i rad 3, rack b, U 20-24”). Detta leder till betydligt kortare tid för att kunna agera vid fel och planera vid förändringar.
 • Planering och design – skapa flertalet ”vad-händer-om”-scenarier för att förstå effekten av en förändring eller en ytterligare installation i hallen. Gör det möjligt att optimera för utrymme, ström, vikt, värme/kyla och nätverk.
 • Identifiering och placering av utrustning – sökning efter utrustning via typ, domännamn, IP-adress, etc, genom att ge fysisk placering tillsammans med generell information. Ger också specifik information för att placera en enhet. Ökar svarstiden och minskar arbetskostnaden.
 • Kapacitetsvisualisering – få en översikt över tillgänglig kapacitet och potentiella problem när det gäller utrymme, effekt, vikt, värme/kyla och nätverk. Ger korrekt information för att planera och reducera tiden som behövs för att genomföra kompletteringar och ändringar i datacentret. Förbättrar förändringsarbetets kvalitet och sänker kostnaderna för planering och dokumentation.
 • Utrustningsbibliotek – ett huvudbibliotek med över 250.000 enheter. Levererar en lösning som väldigt specifikt kan beskriva erspeciella miljö, inklusive träffsäkra främre och bakre bilder, storlek, vikt, strömförbrukning, BTU-output, med mera. Minskar dramatiskt den tid och kraft det tar att definiera utrustningen och bedöma effekter av förändringar.
 • Dataimport – importerar existerande information om datacentrat (.csv-filer) för att snabba på och förenkla genomförandet. Utnyttjar värdet av aktuell information.
 • DSView ® 3-liknande funktionalitet – startar KVM- eller seriella sessions till tillgångar sammankopplade med Avocents hårdvara. Gör om verktyget från att vara för visuell planering och loggning till att vara en funktionell integration av ermiljö. Maximerar värdet av befintliga Avocent-investeringar.

Kontroll, planera och hantera

Med Avocent Datacenter Planner har ni kontroll över ert datacenter och kan planera och hantera det optimalt och kostnadseffektivt. Många av frågorna i dagens datacenters kretsar kring en ofullständig eller felaktig bild av vilka resurser som finns tillgängliga.

VETA – allt ni behöver för att ta kommandot över era tillgångar.

 • Validering, reconcilering och aggregering av data från flera olika system såsom kyla, kraft mm till ett centralt enkelt överblickbart system.
 • Snabbt kunna bedöma ”IT-läget” med information om t.ex. el- och kyl-utnyttjande.

PLANERA – kraften i att kunna visualisera ”tänk om”

 • Få full kontroll på hur förhållandet mellan kraft, värme, kyla och kapacitet verkligen förhåller sig. Planera och simulera hur ert datacenter påverkas vid en förändring av något av dessa system.
 • Virtuellt flytta och ändra layouten av datacentrat från golv till rack till enskild komponent och sedan se vilka effekter dessa förändringar har. Se hur en utbyggnad med andra servers eller fler servers påverkar den totala lösningen.

HANTERA – insikten ni behöver för att minska riskerna

 • Proaktivt hantera efterlevnaden med spårning av operativa, finansiella och avtalsmässiga aspekter av varje IT-tillgång.
 • Faktiskt se hur en tillgång fungerar (eller inte). Se allt som visas av de program som för närvarande körs.

 

Funktioner

Datacenter Planner ger möjlighet att analysera och fatta välgrundade beslut om ett antal miljöfaktorer:

 • Ström
 • Utrymme
 • Vikt
 • Värme/Kyla
 • Anslutningar

Dessa miljöfaktorer kan grupperas:

 • Via geografisk region (Till exempel England, Japan, Sverige)
 • Via datahallar (London, Frankfurt, Paris)
 • Via rack (rad 6, rad 9)

Och miljöfaktorerna kan även sökas:

 • Via enhet (ex. alla routers från Cisco, alla Dell blades)
 • Via affärsenhet (finans, sälj)
 • Via funktionell enhet (e-post, skrivare, konton)

 

Screen shots

Datacenter Planner screen shots är grafiska bilder framtagna för applikationens funktioner. Dessa kan omfatta särskilda aktioner, funktioner och egenskaper. Det kan också inkludera allt som visas av de program som körs.

Välj att se på ett eller flera rack samtidigt. Anslut via Avocent DSView KVM management direkt från den vy ni väljer den server eller annan utrustning som ni vill managera.

Kapacitetsplanering blir enkelt med all information tillgänglig i samma vy eller filtrerat på de värden man önskar.

Denna vy visar kopplingen mellan nätverksenheter ner på port-nivå

Ström – hur mycket ström varje rack och enhet drar. Visar rött om det någonstans uppnår kritisk gräns.

Utrymme – visar hur mycket utrymme ni har i ert datacenter för expansion och flytt.

Vikt – visar i kg eller pound hur mycket varje rack väger. Om vikten är kritisk visas det racket som rött.

Värme – visar en översikt för hur varma era rack är och om detta någonstans är kritiskt.

Grafiska tillgångar – visar grafiskt hur den tekniska aktiviteten ser ut.

Genom att förstå er IT-miljö och visualisera vad ni har, har ni möjlighet att fatta välgrundade beslut så att effektiviteten ökar dramatiskt. Den resulterande modellen gör det möjligt att sköta hela er IT-infrastruktur mera effektivt, och effekterna av tillägg/flyttningar samt förändringar kommer att vara tydliga.

Avocent Datacenter Planner är ett betydande steg mot att införa en högre grad av kostnadseffektivitet i er IT-driftmiljö.

Välkommen att kontakta oss för mer information!


Ladda ner PDFSkicka sidan vidare

Kontakta oss för mer information
och prisuppgift