Flytt av servers och kommunikationsutrustning till nytt serverrum eller datahall

Att flytta servers och kommunikationsutrustning till ett nytt serverrum eller datahall med minsta möjliga påverkan av driften kräver noggrann planering och kunskap. Oavsett om det gäller att flytta driften till ett annat utrymme i samma byggnad eller om det gäller en flytt till en annan del av landet kan RackTech lösa uppgiften på ett effektivt, säkert och kostnadseffektivt sätt. Vi avlastar er organisation, gör en noggrann planering av insatsen och säkerställer att systemen är i drift enligt planering.

Logistiken kan vara mycket komplicerad, med tanke på tekniken som är involverad och beroende på storleken på flytten. RackTech underlättar processen genom att arbeta som projektledare för att inkalla entreprenörer, flyttare, IT-specialister och andra som behövs för planeringsmöten och driver processen med kraft framåt. Våra experter hjälper dig att räkna ut hur lång nertid som är acceptabel under flytten eller skapar lösningar för redundans för att helt eliminera nertid. En del företag väljer att flytta ny utrustning till den nya platsen för att starta där innan det gamla systemet tas ur drift. RackTech kan hjälpa dig att avgöra vad som är det bästa alternativet i ditt fall.

Dina behov styr

Kundens behov styr hela processen och vår uppgift är att i alla avseenden avlasta vår kund och driva ett helt projekt, inklusive planering, samordning och genomförande/ drifttagning med allt vad det innebär.

Kort sagt: Vi kan effektivisera och avlasta/hjälpa vår kund genom hela eller delar av skapandet av en säker datahall eller serverrum och vi kan se till att det som skall göras blir gjort. I rätt tid!

Kontakta oss gärna för en helt förutsättningslös diskussion. Inget uppdrag är för litet eller för stort!

Välkommen !

Kontakta oss för mer information och prisuppgift