Flytt av servers och kommunikationsutrustning till nytt serverrum eller datahall

Att flytta servers och kommunikationsutrustning till ett nytt serverrum eller datahall med minsta möjliga påverkan av driften kräver en noggrann planering.  Oavsett om det gäller en flytt till ett utrymme i samma byggnad eller om det gäller en flytt till en annan del av landet hjälper vi er att lösa uppgiften på ett effektivt, säkert och kostnadseffektivt sätt.

Vi kan avlasta er organisation med alla praktiska delar av projektet. Vi utgår från en noggrann planering av insatsen och säkerställer att systemen flyttas över och är i drift igen enligt den plan som är satt.

Komplicerad logistik

Logistiken kan vara mycket komplicerad med tanke på den teknik som är involverad och beroende på omfattningen av flytten. Vi underlättar processen för er genom att ta rollen som projektledare och håller samman alla olika delar i projektet och driver det med kraft framåt.

Vi kan ta hand om hela projektet och ta ett totalansvar eller var behjälpliga i del av projektet. Vår uppgift är att i alla avseenden avlasta er och se till att återstart sker enligt plan.

Välkommen att kontakta oss!


Ladda ner PDFSkicka sidan vidare

Kontakta oss för mer information
och prisuppgift