CapMon – Proaktiv IT-infrastrukturs-övervakning

CapMon är ett övervakningssystem som hjälper er få en omfattande översikt av hela infrastrukturen.

Den skiljer sig från andra övervakningssystem i att det är enkelt att använda och implementera. CapMon kan övervaka alla typer av IP-anslutna enheter, så länge de stöder SNMP, Telnet eller kan leverera SYSLOG information. I korthet kan CapMon övervaka all typ av IT utrustning – så länge enheten har en IPadress.

CapMon sparar insamlad data för en valfri tidsperiod. Detta gör att Ni kan se utvecklingen över trafikbelastning, diskkonsumtion, applikations-svarstider, etc.

CapMon kan skicka larm via e-post, SMS och generera SNMP-traps till andra system om gränsvärdena överskrids eller vid förändringar. Genom CapMon ResponseView for Applications, kan CapMon mäta och dokumentera responstider av bolagets applikationer, vilket ger en unik överblick av deras resultat.

Inbyggd SLA funktion

Med CapMons avancerade SLA-kontroll kan Ni skapa Era egna SLA grupper, dessa kan kontrolleras individuellt. Som ett exempel kan en grupp inkludera en blandning av servrar, system och applikationer.

Proaktiva funktioner

Statistiska funktioner i CapMon erbjuder varierande uppsamlingsintervaller, så att endast den nödvändigaste mängden data sparas. Det är inte bara platssparande utan gör det också lättare att undersöka insamlad data.

Den tydliga grafiska funktionen gör det lätt för Er att förutse, om en trafikökning i en del av nätet kräver en brådskande uppgradering. Således undviker Ni kapacitetsproblem, och uppnår en högre grad av operativ stabilitet och användartillgänglighet.

Servicedesk-funktioner

Låt inbyggda tjänstgöringslistor avgöra, vem som tar emot larm och vid vilken tidpunkt.

Tillträdessystemet bestämmer vem som får se och ändra data i CapMon. Funktionen Group Overview ger Er en omedelbar status för alla enheter som övervakas. Istället för att skicka ett larm, kan CapMon vara konfigurerad att upprätta en ”Trouble Ticket” i tjänsten Servicedesk och därigenom stödja Era ITIL-processer.

CapMon kan automatiskt generera rapporter på nätets belastningar och SLA rapporter, så att Ni kan dokumentera faktiska leveranser.

Tillämpningar – end-to-end performance

Genom kompletterande inköp av CapMon ResponseView for Applications kan Ni följa svar och transaktionstider på de system som finns i Er centrala operativa miljö (ERP, CRM, MS Office mm). Läs mer om CapMon ResponseView for Applications i vårt separata datablad.

Templates

CapMon’s templates underlättar installation och underhåll när Ni övervakar individuella enheter och ger Er möjlighet att kopiera konfigurerad övervakning av t.ex. en server till en liknande server.

Nätverkskonfigurationer

CapMon kan lagra konfigurationsrevideringar av Cisco, Nortel och HP nätverkskomponenter. Konfigurationerna samlas in från enheterna i en förkonfigurerad intervall och jämförs med den insamlade senaste konfigurationen.

Vid avvikelser, kan CapMon skicka varningar om förändringarna till den person som ansvarar för systemet. Detta är en extra säkerhetsfunktion när Ni konfigurerar nätet.

Välkommen att kontakta oss för mer information!


Ladda ner PDFSkicka sidan vidare

Kontakta oss för mer information
och prisuppgift