Planering av serverrum

Att bygga en driftmiljö för IT är ett omfattande projekt med ett stort antal olika delsystem som skall samverka på bästa sätt för att ge det önskade slutresultatet: En säker driftmiljö för era system!

Att bygga en säker driftmiljö är ofta ett projekt förenat med stora kostnader. Dels kostar själva bygget och de olika ingående systemen; el, brand, kyla, ups osv. Och dels är det ofta stora kostnader för projektering med konsulter på el, kyla, bygg, osv.

Att använda teknisk specialkompetens för respektive område är oftast helt nödvändigt och väl värt pengarna. Men oavsett vilken avancerad teknik ni väljer är ingen kedja starkare än dess svagaste länk. Talesättet ”liten tuva stjälper ofta stort lass” är lika aktuellt i detta samanhang som i många andra. Det är förvånansvärt ofta små saker som trots avancerade system och teknik orsakar problem i olika sammanhang. Och det gäller även för IT drift.

Den bästa lösningen är att oftast resultatet av rätt teknik tillsammans med en god portion sunt förnuft. Det ger alltid den bästa lösningen och den driftsäkraste IT miljön.

Hur många av de tekniska konsulter ni anlitar har praktisk erfarenhet av avancerad systemdrift? RackTech: s konsulter har lång erfarenhet av IT driftmiljöer. Vi är gärna er diskussionspartner för att säkerställa att ingen fråga är förbisedd.

Vi är inte enbart ”KVA och W”

Den hjälpen får ni ofta bäst genom teknikkonsulter. Vår uppgift är att se på projektet med en helhetssyn för att hitta den svagaste punkten. Och ofta blir vår kund förvånad över vad som kan störa driften. Som sagt: ”liten tuva stjälper ofta stort lass”. Det är ofta förvånansvärt enkla saker som förbises. Saker som kan ge omfattande konsekvenser om olyckan är framme.

Till vår hjälp använder vi ett beprövat standarddokument som innehåller ett mycket stort antal frågeställningar. Med det som grund går vi tillsammans igenom er tänkta driftmiljö punkt för punkt. Denna beprövade metodik gör att ev. ”luckor” i planeringen hittas och ev. faktorer som skulle kunna påverka er driftmiljö kan elimineras. Omvänt kan detta uppdrag användas för att ”besiktiga” en redan befintlig driftmiljö.

Några exempel på de områden vi belyser:

Lokalens placering, fysiska risker, övervakning & larm, kabeldragning, brand, reservkraft, åtgärdsberedskap, lås & tillträde, mm. Vi berör även vissa kringliggande faktorer som t.ex. säkerhetspolicy och policy för t.ex. tillträde till driftmiljön.

Resultatet. Med garanti

Som slutresultat får ni ett underlag med kommentar/rekommendation på varje enskild punkt. Ett bra underlag att använda för det fortsatta arbetet med att skapa en driftmiljö som motsvarar era krav.

”Det kostar mindre att göra rätt från början”
Ett fåtal timmar med någon av våra erfarna konsulter är alltid en lönsam investering.

Välkommen att kontakta oss för mer information och prisförslag!

Kontakta oss för mer information och prisuppgift