Planering av serverrum

Att bygga en säker driftmiljö för IT är ett omfattande projekt med ett stort antal olika delsystem som skall samverka för att ge det önskade slutresultatet: En säker driftmiljö för era system!

Att bygga en säker IT-driftmiljö är ett projekt som ofta är förenat med stora kostnader. Dels kostar själva bygget och de olika ingående systemen för el, brand, kyla, ups osv. Och dels är det ofta stora kostnader för projektering med konsulter på el, kyla, bygg, osv.

Att använda teknisk specialkompetens för respektive område är oftast helt nödvändigt och väl värt pengarna. Men oavsett vilken avancerad teknik ni väljer är ingen kedja starkare än dess svagaste länk. Talesättet ”liten tuva stjälper ofta stort lass” är lika aktuellt i detta sammanhang som i många andra. Det är förvånansvärt ofta små saker som skapar problem i olika sammanhang. Trots avancerade system och teknik, och det gäller även för IT drift.

Den bästa lösningen är att oftast resultatet av rätt teknik tillsammans med en god portion sunt förnuft. Det ger alltid den bästa lösningen och den driftsäkraste IT miljön.

Hur många av de tekniska konsulter ni anlitar har erfarenhet av att skapa driftkritisk servermiljö? RackTech:s konsulter har lång erfarenhet av planering av serverrum och datahallar. Vi är gärna er diskussionspartner för att säkerställa att ingen fråga är förbisedd i ert serverrumsprojekt.

Vi är inte enbart ”KVA och W”

Vår uppgift är ofta att se på ett projekt med en helhetssyn. Det kan handla om att utifrån kundens krav ta fram en komplett lösning för en ny driftmiljö. Men det kan även var ett kort uppdrag att som diskussionspartner se på en planerad lösning för att hitta eventuella svaga punkter. Och ofta blir vår kund förvånad över vad som kan komma att störa driften i det planerade serverrummet. Som sagt: ”liten tuva stjälper ofta stort lass”. Det är ofta förvånansvärt enkla saker som förbises som kan ge omfattande konsekvenser om olyckan är framme.

Till vår hjälp använder vi ett beprövat standarddokument som innehåller ett mycket stort antal frågeställningar. Med det som grund går vi tillsammans igenom er tänkta driftmiljö punkt för punkt. Denna beprövade metodik gör att eventuella ”luckor” i planeringen hittas och eventuella faktorer som skulle kunna påverka er driftmiljö kan hanteras. Omvänt kan detta uppdrag användas för att besiktiga en redan befintlig driftmiljö.

Några exempel på områden vi belyser

Lokalens placering, fysiska risker, övervakning & larm, kabeldragning, brand, reservkraft, åtgärdsberedskap, lås & tillträde, mm. Vi berör även vissa kringliggande faktorer som t.ex. säkerhetspolicy och policy för t.ex. tillträde till driftmiljön.

Resultatet

Vi lämnar alltid ett skriftligt underlag som resultat av uppdraget. Ett underlag med kommentarer och rekommendation på varje enskild punkt. Ett bra underlag att använda för det fortsatta arbetet med att skapa en driftmiljö som motsvarar era krav.

”Det kostar mindre att göra rätt från början”. Några timmar med någon av våra erfarna konsulter är alltid en lönsam investering.

Välkommen att kontakta oss för mer information!


Ladda ner PDFSkicka sidan vidare

Kontakta oss för mer information
och prisuppgift