Serverrum

Racktech har under många år bidragit till att skapa bra fungerande serverrum. En väl fungerande servermiljö är kritiskt i många verksamheter.

Det handlar i första hand om att ha ett helhetstänk och att inte förbise faktorer som skulle kunna utgöra en risk i olika avseenden. Driftsäkerhet är alltid prioriterat och den omgivande tekniska lösningen skall bidra till en så hög tillgänglighet som möjligt.

Racktech bidrar till säkra serverrum i 2 olika nivåer.

  • Rådgivning.  Förutom den tekniska utrustningen i serverrummet är rummets placering, beskaffenhet och infrastruktur mycket viktig. Reservkraft, kyla, brand och tillträdesskydd är viktiga delar samt ett kvalificerat resonemang kring redundans av dessa system.
      
    Flexibilitet och möjlighet till expansion av serverrummet under drift, tillgång till nät och el på ett strukturerat sätt. Säkerhet i rummet för utrustning och personal. Använd oss som ett ”bollplank” eller som projekt eller delprojektledare i skapandet av säkert serverrum. Vi har ett stort antal referenser inom både offentlig och privat verksamhet.
  • Teknik. Datagolv, racklösningar, PDU/ strömfördelning, reservkraft mm. Vi levererar den teknik som krävs för att skapa en bra och driftsäkert serverrum.
Projektledare för byggnation av datahallar och serverrum
Installationsgolv för datahallar/ serverrum och tekniska miljöer
Genomgång av er planerade driftmiljö punkt för punkt
Har ni en driftsäker miljö i serverrummet?
Specialist som bollplank och problemlösare
Fem saker att tänka på vid köp av serverrack
Lyckade projekt kräver kunskap och erfarenhet
Säker helhet från utrustning som fungerar tillsammans
Projektledare
Projektledare för byggnation av datahallar och serverrum
Datagolv
Installationsgolv för datahallar/ serverrum och tekniska miljöer
Planering serverrum
Genomgång av er planerade driftmiljö punkt för punkt
Besiktning serverrum
Har ni en driftsäker miljö i serverrummet?
Rådgivning
Specialist som bollplank och problemlösare
Köpa serverrack
Fem saker att tänka på vid köp av serverrack
Bygga datahall
Lyckade projekt kräver kunskap och erfarenhet
Kontrollrumsteknik
Säker helhet från utrustning som fungerar tillsammans

Ladda ner PDFSkicka sidan vidare

Kontakta oss för mer information och prisuppgift