Ladda ner PDF

Datakyla – klimatsystem för datorhallar och serverrum

Datakyla

I datahallar och serverrum ställs höga krav på rätt temperatur och fuktighet. Serverparken alstrar stora mängder värme som på ett effektivt sätt måste ledas bort och ersättas med kyld luft för att utrustningen skall fungera tillfredställande under lång tid.

På marknaden finns i dag ett stort produktsortiment som ger förutsättning för att alltid skapa den bästa lösningen vid varje behov.

Vilken lösning skall ni välja? Hur får ni bäst verkningsgrad och högst driftsäkerhet till rimlig kostnad? Som har tillräcklig kapacitet för en expansion av driften? Redundans? Vilken typ av larm är bäst för att undvika en kritisk situation? Hur skapas en lösning som ger bäst totalekonomi över tiden? Grön IT? Kan ni utnyttja överskottsvärmen som serverrummet producerar för fastigheten i övrigt? Det finns ett stort antal frågor. Vi löser klimatlösningen för det enskilda serverrummet från ca 20 m2 såväl som för riktigt stora siter med 1000:tals m2.

Då de flesta organisationer i dag är helt beroende av väl fungerande IT system är klimatsystemets funktion av största vikt. Ställ er frågan: Om kylan havererar, hur lång tid har ni på er vid full drift innan temperaturen är för hög inne i serverhallen? Vad gör ni då?

Vi ger goda råd, planerar, projekterar och löser alla era frågor kring ert klimatsystem.

Kontakta oss för mer information och prisuppgift