Datakyla – klimatsystem för datorhallar och serverrum

En datahall är en komplex miljö med utrustning som ställer höga krav på rätt temperatur och rätt luftfuktighet för att fungera optimalt. Serverparken alstrar stora mängder värme som på ett effektivt sätt måste ledas bort och ersättas med kyld luft för att utrustningen skall fungera tillfredställande under lång tid.

Det finns olika sätt att skapa ett optimalt klimat i en serverhall. Beroende på antalet maskiner dess effekt dimensioneras kylanläggningen. Det finns ett stort antal produkter och lösningar för att kyla datahallen. Frikyla, rackkyla, kyla distribuerad via datagolvet, kylda gångar mm. Det är alla lösningar som i rätt tillämpning kan ge gott resultat.

Välja lösning

Antalet servers, den totala effekten och hur lokalen ser ut i övrigt ger förutsättningarna för val av kylutrustning. Även ev expansionsplaner bör tas med i beräkningen. Att kyla ett serverrum eller en datahall handlar ofta om betydande kostnader över tid. Ett fråga som får alltmer intresse är huruvida man kan återanvända värmen från datahallen till fastigheten i övrigt.

Vilken effekt avger serverutrustningen och hur stor kyleffekt behövs?

Vilken hänsyn skall tas till en ev expansion?

Hur får man bäst verkningsgrad och högst driftsäkerhet till rimlig kostnad?

Behöves kapacitet för en expansion av driften?

Hur skapas en lösning som ger bäst totalekonomi över tiden?

Grön IT, kan man nyttja överskottsvärmen från serverrummet för fastigheten i övrigt?

Vilken nytta ger ett datagolv för att kanalisera kylan?

Är frikyla bästa alternativet?

Kylda serverrack med vatten eller fläktar?

Bör man använda tekniken med kalla och varma gångar?

Driftsäkerhet. En serverhall där kylan inte längre fungerar blir mycket snabbt alltför varm och kan påverka driften av serversystemen högst avsevärt. Vad är acceptabel nertid? Vilken redundans behövs om kylan fallerar? Vika larm behövs och hur skall dom kommuniceras ut till rätt funktion?

Då de flesta organisationer i dag är helt beroende av väl fungerande IT system är klimatsystemets funktion av största vikt. Ställ er frågan: Om kylan havererar, hur lång tid har ni på er vid full drift innan temperaturen är för hög inne i serverhallen?

Det finns ett stort antal frågor och vi hjälper er att reda ut vad som är enklast och mest kostnadseffektivt utifrån dom krav ni har på driftsäkerhet. Oavsett om ni har ett serverrum på 10 m2 eller en site med 1000:tals m2. Vi har genom åren hjälpt ett stort antal organisationer med dessa frågor. Se mer på våra konsulttjänster för serverrum.

Vi ger råd, planerar, projekterar och löser alla frågor kring ert klimatsystem.

Välkommen att kontakta oss för mer information!

Ett seminarium på plats under en halv dag, för att förstå tekniken och frågorna bakom kylning av datacenters.
Återta kontrollen över erkylning genom att ta en närmare titt på erdatahalls infrastruktur.
Få ut mer kyleffekt från erbefintliga kyllösning med CoolTrim saneringstjänster.
Testa hur väl ert serverrum hanterar värme
CoolWorks-seminarium
Ett seminarium på plats under en halv dag, för att förstå tekniken och frågorna bakom kylning av datacenters.
CoolCheck
Återta kontrollen över erkylning genom att ta en närmare titt på erdatahalls infrastruktur.
CoolTrim
Få ut mer kyleffekt från erbefintliga kyllösning med CoolTrim saneringstjänster.
Termografering
Testa hur väl ert serverrum hanterar värme

Ladda ner PDFSkicka sidan vidare

Kontakta oss för mer information och prisuppgift