Netbotz Central

Netbotz Central

Netbotz Central

Netbotz Central

Netbotz Central är hjärnan i större övervakningssystem som omfattar flera hallar eller flera siter. Ger en enkel, pålitlig och överskådlig rapportering från alla anslutna övervakningsenheter. Med NetBotz Central kan ni genast se miljövariabler och video från alla platser i ert nätverk där NetBotz övervakningsenheter har installerats. Om miljövariablerna överstiger eller går under de gränser ni satt blir ikonen för den platsen röd i NetBotz Centrals ”Map view”. ”Table view” visar en tabell med all sensordata för Netbotzenheter i en vald grupp, vilket låter användare att genast se var det finns alarmerande miljövariabler och gör det enkelt att vidta rätt åtgärd.

Rättigheter och säkerhet

NetBotz Central arbetar med logisk, dynamiskt uppdaterade ”grupper” av NetBotzenheter som ni själv definierar. ni sparar tid genom att enkelt exekvera konfigurationsändringar till en hel grupp på samma gång. ni har kraftfulla analytiska verktyg till hands med Graf- och rapportvyer där ni kan generera grafer eller rapporter för att se variabler över ett specifik tidsintervall. Data kan exporteras för att användas i andra program. Administratören av NetBotz Central kan välja exakt vilka rättigheter som ska beviljas till olika användare i olika grupper, och vilka grupper eller enheter de har åtkomst till.

Två hårdvarukonfigurationer

NetBotz Central är tillgänglig i två varianter: Standard-versionen levereras för-integrerade på en rackmonterbar 1U-hylla med 120Gb lagringskapacitet. Enterprise-versionen levereras på en rackmonterbar 2U-hylla med 1 Terrabyte RAID 5 lagringskapacitet. Enterprise-versionen passar bra för klienter med väldigt många WallBotz eller RackBotz, och för miljöer där WallBotz-kamerorna skapar stora mängder högupplöst videoklipp med hög fps.
Ett annat konfigurationalternativ är att lagra data från NetBotz Central direkt i en extern databas. NetBotz Central Remote Database ger möjlighet till användning av Oracle, Microsoft SQL Server eller MySQL databaser.

Funktioner och finesser

 • Kraftfullt verktyg för centraliserad övervakning och hantering av flera serverhallar eller skåp
 • Ordna fjärrövervakning i grupper för konfigurering, skapande av grafer och rapporter för alla enheter
 • Lättnavigerat gränssnitt
 • Map View ger stor översikt, Table View presenterar detaljer i kompakt format
 • Visa bilder för en eller flera enheter – Zooma in på detaljer
 • Administratörkontroller som ger varje användare access till endast de delar de har behörighet till
 • istorik över tidigare alarm – inklusive bilder – för varje enhet/serverrum
 • LDAP behörighetsgränssnitt tillåter Microsoft Active Directory eller Open LDAP Directory Server
 • Några centrala funktioner
 • Ger avancerad varning för systemfel så ni kan agera i tid
 • Ökad systemtillgänglighet: Minskar kostnaderna för nertid
 • Centraliserat verktyg förbättrar övervakningseffektiviteten
 • Grafer, rapporter och exporteringsverktyg gör det enkelt att analysera och assistera planeringen
 • Exportera och spar inspelad data, rapporter, video, ljud mm för senare analys

Välkommen att kontakta oss!


Ladda ner PDFSkicka sidan vidare

Kontakta oss för mer information
och prisuppgift