Poseidon2 3266/3466

Poseidon2 3266/3466

Komplett serverracksövervakning

Total kontroll på serverracket och dess omgivning med Poseidon2. Mängder av smarta givare ur HWg:s sortiment, men också egna sensorer och larmportar från erutrustning kan anslutas till modell 3266 och 3268. Smarta funktioner för strömförsörjning gör installationen effektiv med ett minimum av kringinstallationer.

Strömförsörjning av efterliggande utrustning minskar installationskostnader

Två portar för matning, 12VDC med DC-jack och flexibel 9-30VDC via skruvplint. Härutöver finns en tredje port för matning av efterliggande utrustning, exempelvis en rökdetektor, som annars hade behövt en separat elinstallation. En smart lösning som gör installationen både snabbare och enklare.

Lokal logg säkrar historiska data

Men en rejält tilltagen logg är era historiska händelser och data säkrade. Oavsett om man använder en separat mjukvara (typ SNMP) för att polla enheten regelbundet eller inte, ger den inbyggda loggen på över 2500 händelser ett extra skydd mot dataförluster beroende på felaktigheter i datanät eller mjukvaruproblem i en insamlande övervakningsserver. Nu kan ni tanka ner den historik som är intressant när ni behöver den och slipper ha ett fristående system som kontinuerligt läser in och lagrar.

Email, SNMP, SMS och Web utöver molntjänsten

Molntjänsten SensDesk är gratis och använder push-teknik. Det innebär att enheten själv ”söker upp” sitt konto och levererar sitt mätdata i snygga grafer, staplar och symboler utan att ni behöver krångla med router- och nätverksinställningar. SensDesk och push sänker den tekniska ribban för komma igång med övervakningen. Självklart finns också möjlighet till larm och övervakning via epost, SNMP, Modbus/TCP, SMS (separat gateway) och realtidsavläsning via den inbyggda webbservern.

1-wirebuss, digitala ingångar och relä-portar gör det möjliga att reagera automatiskt

1-wirebussen rymmer upp till åtta HWg-sensorer och för egna givare eller larmportar finns fyra digitala ingångar. Modell 3268 har dessutom två utgångar. Dessa kan exempelvis användas till att öppna en bom, aktivera ett externt larm, tända en lampa, sätta igång inspelning av en övervakningskamera eller programmeras att reagera vid ett uppnått värde hos någon av de anslutna givarna.

Hållbar design för utmanande miljö

Poseidon2 3266 och 3268 är specificerade för -30/+85 och kapslade i ett rejält metallhölje. Montera dem på väggen, i DIN-skena eller i 19″ rack, tillbehör finns för de flesta monteringsönskemål.

Modell 3266: Plats för 8 sensorer via 1-wirebuss, 4x digitala ingångar Modell 3268: Plats för 8 sensorer via 1-wirebuss, 4x digitala ingångar, 2x digitala utgångar

Se Online demo av webbgränssninttet

  • Molntjänst och push-teknik kräver ingen förkunskap av användaren
  • Logg säkrar historiska data
  • Flexibel strömförsörjning, 9-30V DC
  • Strömuttag för efterliggande utrustning minska installtionskostnader
  • Larm via epost, SNMP, Modbus/TCP och SMS (separat gateway)

Välkommen att kontakta oss!


Ladda ner PDFSkicka sidan vidare

Kontakta oss för mer information
och prisuppgift