Kontrollrumsteknik

Ett väl fungerande kontrollrum/ operatörsrum är ofta kritiskt i många verksamheter. Det handlar i första hand om att ha utrustning som fungerar väl tillsammans och som ger en bra och driftsäker helhet tillsammans med operatörerna.

Som i alla sammanhang är det alltid den svagaste länken som är den egentliga risken. I en kontrollrumsmiljö där det ställs mycket höga krav på driftsäkerhet och tillgänglighet är valet av utrustning extra viktigt. Den tekniska lösningen skall vara ett stöd så att operatören ständigt kan vara alert och omedelbart upptäcka ev avvikelser för att säkerställa den drift som övervakas.

Många kontrollrum är bemannade dygnet runt, sju dagar i veckan. Om någon del i helheten skulle fallera kan det i miljöer få stora konsekvenser för verksamheten och personal i den omgivande driftsmiljön. Olika tillämpningar ställer naturligtvis olika krav på utrustningen men i en kontrollrumsmiljö är ofta varje detalj viktig.

Racktech bidrar till säkra kontrollrum i 3 olika nivåer.

  • Rådgivning.  Förutom den tekniska utrustningen i kontrollrummet är även rummets beskaffenhet och infrastruktur mycket viktig. Reservkraft, kyla, brand och tillträdesskydd är viktiga delar samt ett kvalificerat resonemang kring redundans. Flexibilitet och möjlighet till expansion av kontrollrummet under drift, tillgång till nät och el på ett strukturerat sätt. Säkerhet i rummet och dess belägenhet. Vi agerar som bollplank och i en del fal som projekt eller delprojektledare i skapandet av en säker kontrollrumsmiljö.
  • Ergonomi.  Operatören och personalen är det som verkligen gör skillnad i kontrollrummet. Vi levererar kundanpassade kontrollrumsbord helt efter kundens krav. Med optimal ergonomi för att på alla sätt bidra till en bra arbetsmiljö för operatören.
  • Teknik.   Monitorswitchar, extenderlösningar, fjärråtkomst mm. Vi levererar teknik för att skapa en bra och lättövervakad miljö i kontrollrummet. Switchning av bilder mellan olika skärmar. Åtkomst av bilder och utrustning baserat på roll. Fjärråtkomst av funktioner i kontrollrummet och redundans. Allt gällande bild hantering och fjärråtkomst av utrustning.

Välkommen att kontakta oss för mer information!


Ladda ner PDFSkicka sidan vidare

Kontakta oss för mer information
och prisuppgift