Installationsgolv med parkett

Lackad ekparkett, mosaikmönster med 9 rutor/golvplatta. Parkett som ytskikt kan väljas både på golvplatta av kalciumsulfat och högdensitetsspån. Parketten levereras oljad eller lackad. Parketten är homogen och ca 4 mm tjock. Kantlist runt installationsgolvplattan utförs i samma kulör som parketten.

Flera olika mönster kan väljas (v.g se nedan), vanligast är mosaikparkett med fyra rutor om 300 x 300 mm på en installationsgolvplatta (600 x 600 mm), vilket ger ett snyggt, homogent helhetsintryck, utan att det traditionella installationsgolvmönstret, 600 x 600 mm, blir lika framträdande. Golvplattan kan återläggas i alla riktningar utan att mönstret bryts.

Byggvarudeklarationer för installationsgolven är upprättade i enlighet med Byggsektorns Kretsloppsråds anvisningar. Vi låter Institutet för Träteknisk Forskning, SP Trätek prova våra parkettgolvplattor för att säkerställa funktionalitet och hög kvalitet. Ursprungsintyg för parkett medföljer.

De flesta träslagen kan väljas, men vanligast är: ek, ask och bok.

Specifikationer

  • Parkett: Tjocklek parkettskikt ca. 4 mm.
  • Yta: Lack av UV-Coating. Alternativt kan ytan oljas.
  • Pendulum Stabilitet: 125 (enligt König).
  • Kvalitet: A-Parkett med resterande fuktgrad, beroende på typ av träslag, 6 – 8%.
  • Tålighet: syror, thinner, vatten, fett, oljor, bensin, sprit, fruktjuice, kaffe, te, skokräm och blekning genom ämnen med väteperoxid.
  • Alternativa golvplattor: LIGNA (högdensitets spånplatta), NORTEC (fiberförstärkt kalciumsulfat)
  • Speciella träslag finns och lämnas på förfrågan. Även specialdesign lämnas på förfrågan.

Välkommen att kontakta oss för mer information!


Ladda ner PDFSkicka sidan vidare

Kontakta oss för mer information
och prisuppgift