Bygga installationsgolv

Detta är en övergripande information om hur man installerar / monterar ett installationsgolv med syfte att i stort visa de olika moment som ingår och ge en uppfattning om jobbets omfattning.

Har ni frågor kring installationsgolv eller vill diskutera ett kommande projekt – kontakta oss här.

Förarbete

Material för installationen

Se till att leveransen är komplett. Se också till att temperaturen och övriga förhållanden är acceptabla och låt det gå minst 48 timmar för acklimatisering innan installationsarbetet påbörjas.

Förbered undergolvet

Det är mycket viktigt men en grundlig förberedelse av undergolvet. Ytan måste vara jämn, fri från sprickor och ojämnheter och fukt.

Om underlaget är ett obehandlat betonggolv är det ofta nödvändigt att dammbinda. Installationen sker med fördel efter att andra arbetsmoment i lokalen är färdiga, som att sätta tak och måla väggar. Platsen skall också vara fri från skräp eller andra föremål som hindrar arbetet.

Steg för installationen

Markera höjdreferensnivåer

Börja arbetet med installationsgolvet med att markera referensnivåerna för höjd i hela lokalen. Nivån sätts till en meter över färdiga golvets höjd och man ser till att det är samma nivå i hela lokalen med hjälp av vattenpass och/eller laserinstrument.

Placera första benstödet

Placera benstöden (piedestaler) på rätt plats och fäst dom med lim eller bult beroende på underlag och typ av golv. I förekommande fall montera stringers (mellanbalkar) i piedestalerna. Kompensera ev. ojämnheter med hjälp av kilar.

Fäst benstöden

Limma eller vid behov plugga fast piedestalerna i undergolvet beroende på typ av underrede och golv.

– Viktigt att pluggarna sätts med 90 graders vinkel enligt bilden ovan.
– Arbetet utförs efter det att limmet har härdat.

Kompletterande stringers / balkar

Vid behov borras extra skruvhål på stringern för att ansluta ytterligare piedestaler för stabilt stöd samt anpassning av kanterna.

Är det ett ställverksgolv som skall monteras så lägger man primär och sekundärbalkar. Dom kan vara av olika typ dimension beroende på vilka egenskaper man eftersträvar och vilken belastning golvet skall tåla. Primärbalken ansluts mot benstödet och sekundärbalken fästs mot primärbalken.

Säkerställ rätt höjd

Efter att ha installerat underredet används vattenpass och/eller laserinstrument för att kontrollera att rätt höjd uppnåtts Justering av golvhöjden görs på benstöden för rätt nivå. Jämför alltid med höjdreferensnivån.

Montera golvplattorna

Lägg plattorna på plats och kapa plattor till rätt mått för anpassning mot väggar et.c.

Om installationsgolv

En lokal med ett riktigt installationsgolv har många fördelar. Installationsgolvet kan fungera som en effektiv luftkanal där kyld luft kan distribueras under golvet och kan tas upp på rätt ställe genom olika typer av ventilationsgaller eller spjäll. På detta sätt kan man mycket effektivt styra ventilationen med stor flexibilitet.
Flyttas utrustning eller ny utrustning tillkommer så är det enkelt att ta upp ny ventilation och även att stänga den gamla. Med ett installationsgolv har man alltid en ventilationslösning som är optimal.

Ofta förlägger man även kablar under golvet. Det blir en mycket flexibel lösning då kablaget kan tas upp ur golvet precis där den behövs. När nya behov uppstår, öppnar man enkelt en ny lucka och skapar ett nytt uttag.

Golvplattor finns av många olika typer. I IT-miljöer används främst plattor med antistatiska egenskaper för att förhindra uppkomst av statisk elektricitet som annars kan påverka driften av servers och annan teknisk utrustning. Våra installationsgolv möter även dagens höga krav på brandskydd och bärighet. Med det utbud av olika plattor som finns så går det alltid att hitta en optimal lösning anpassad till kundens krav.

Välkommen att kontakta oss för mer information!


Ladda ner PDFSkicka sidan vidare

Kontakta oss för mer information
och prisuppgift