Klimatgolv

Klimatgolv blir allt vanligare i bl.a kontors och undervisningsmiljöer. Ett klimatgolv har många fördelar och är uppbyggt kring ett klimataggregat tillsammans med ett installationsgolv. Klimataggregatet kan trycksätta installationsgolvet med ventilerad samt värmd eller kyld luft helt efter behov. Golvet fungerar då som en sammanhängande kanal.

Förutom ventilation, kyla och värme så ger klimatgolvet stora fördelar med snabb och enkel förläggning och anpassning av tex el, datanät, och/eller va system. Genom att golvet är belagt med plattor av antingen högtrycksspån eller kalciumsulfat (gips) som ligger lösa så är det enkelt att komma åt underliggande system för service och/eller anpassning. Ta enkelt upp ventilation och när exakt var det behövs och anpassa enkelt över tid. Zonkontroll med egen styrpanel samt möjlighet att koppla upp mot överordnad styr- och reglerutrustning.

Racktech har stor erfarenhet av arbete med klimatgolv och andra golv som baseras på principen med installationsgolv. Idag levererar vi till både nyproduktion och ombyggnad/hyresgästanpassning.

Läs mer om datagolv och installationsgolv.

Välkommen att kontakta oss!


Ladda ner PDFSkicka sidan vidare

Kontakta oss för mer information
och prisuppgift