Installationsgolv universitet och högskola

En modern utbildningsmiljö kräver god tillgång till el- och nätverksuttag för studenternas arbete. Man eftersträvar att ha en hög flexibilitet så att samma utrymme kan utnyttjas som föreläsningssal, tentamenslokal samt utrymme för grupparbeten vid behov. Stora krav ställs även på bra ventilation när många personer vistas i lokalen samtidigt.

Lösningen för detta är att använda installationsgolv. RackTech:s installationsgolv blir som ett ”extragolv” ovanpå nuvarande golv, ett utrymme som utnyttjas för att leda kablage och ventilation och samtidigt ge tillgång till de olika systemen när och där det behövs.

Ett installationsgolv består av ett underrede i stål som beläggs med plattor i kalciumsulfat  eller högtrycksspån. Underredet byggs upp av benstöd mellan vilka man kan placera stabiliserande stålprofiler – s.k. stringers – för ökad stabilitet, bärkraft och täthet. Golvet kan bekläs med valfritt golvmaterial; matta eller parkett. Konstruktionen gör att ett installationsgolv upplevs som ett helt vanligt golv.

Fördelar med installationsgolv på högskola/universitet

+ Flexibelt.
Lätt att anpassa golvet och skapa arbetsgrupper med bibehållen åtkomst till el/nätverk och ventilation precis där det behövs. Alla plattor kan lyftas enskilt utan att golvets stabilitet påverkas.

+ Enkelt underhåll.
Installationsgolv ger en omedelbar åtkomst till den teknik som förläggs under golvet. Underhåll, felsökning och uppdateringar går snabbt och smidigt.

+ Säkert.
Att skilja kablage och teknik från utbildningsmiljön gör hela lokalen till en bättre plats att vistas i. Enkel åtkomst av den underliggande tekniken bidrar också till snabbare åtgärdstid om problem skulle uppstå.

Mer om installationsgolv

Läs gärna mer om våra installationsgolv och installation här.
Ni är också välkomna att kontakta oss nedan för mer information!

Kontakta oss för mer information
och prisuppgift