CoolCheck

Med CoolCheck tjänsten kan du återta kontrollen över din kylning genom att ta en närmare titt på din datahalls infrastruktur. Baserat på nivån av dina behov, utvärderar våra experter din datahall för att bestämma på vilka sätt som befintlig investering för datakylning kan optimeras.

Efter avslutad översyn på plats, tar vi fram en omfattande rapport med data och rekommendationer för att kostnadseffektivt lösa nuvarande och förväntade problem.

Heltäckande analys av viktiga förhållanden i din datahall

  • Kylning: En översyn av befintlig kylning, till exempel en undersökning av rack/skåps-temperaturer, mätning av rumstemperatur och befuktning-mönster, analys av rummets återcirkulations-mönster och besiktning av kylanläggningar.
  • Luftflöde: Analys av nuvarande luftflöde inklusive golv-luftflöde, yttre flöden, höjda golv-bypass-områden samt volymen för bypass-luftflöden.
  • Kritisk ström: En titt på nuvarande strömförhållanden, något som inkluderar en jämförelse av energiförbrukningen mot systemets kapacitet, identifiering av begränsningar i strömdistributionen, kvantifiering av rackutnyttjandet samt identifiering av höjda golv-bypass-områden samt volymen för bypass-luftflöden.
  • Allmänna rumsförhållanden: En övergripande bedömning som undersöker luftsystemet, utrustningsdesign, kablagehantering och rummets föroreningar (inklusive skräp och damm).

Kontakta oss för mer information och prisuppgift