CoolCheck

Med CoolCheck tjänsten kan ni återta kontrollen över erkylning genom att ta en närmare titt på erdatahalls infrastruktur. Baserat på nivån av era behov, utvärderar våra experter erdatahall för att bestämma på vilka sätt som befintlig investering för datakylning kan optimeras.

Efter avslutad översyn på plats, tar vi fram en omfattande rapport med data och rekommendationer för att kostnadseffektivt lösa nuvarande och förväntade problem.

Heltäckande analys av viktiga förhållanden i erdatahall

  • Kylning: En översyn av befintlig kylning, till exempel en undersökning av rack/skåps-temperaturer, mätning av rumstemperatur och befuktning-mönster, analys av rummets återcirkulations-mönster och besiktning av kylanläggningar.
  • Luftflöde: Analys av nuvarande luftflöde inklusive golv-luftflöde, yttre flöden, höjda golv-bypass-områden samt volymen för bypass-luftflöden.
  • Kritisk ström: En titt på nuvarande strömförhållanden, något som inkluderar en jämförelse av energiförbrukningen mot systemets kapacitet, identifiering av begränsningar i strömdistributionen, kvantifiering av rackutnyttjandet samt identifiering av höjda golv-bypass-områden samt volymen för bypass-luftflöden.
  • Allmänna rumsförhållanden: En övergripande bedömning som undersöker luftsystemet, utrustningsdesign, kablagehantering och rummets föroreningar (inklusive skräp och damm).

Ladda ner PDF

Kontakta oss för mer information
och prisuppgift