CoolWorks-seminarium

Ett seminarium på plats under en halv dag, för att förstå tekniken och frågorna bakom kylning av datacenters.

Detta seminarium utbildar alla som har med dessa viktiga frågor att göra. Deltagare brukar vara personal från både it-avdelningen och andra delar av organisationen som te.x. fastighet eller underhåll. CoolWorks seminariet innehåller en datahalls-del, en kylorienterings-del och praktiska lösningar för frågor kring hög densitet och datahalls-kylning.

Vad som ingår:

  • En uppskattning av din datahalls kylning när det gäller effektivitet/ineffektivitet
  • En genomgång av din datahall för att uppskatta relevanta åtgärder för kylning
  • Identifieringen av horisontella och vertikala hotspot-zoner
  • En undersökning av datahalls-designen jämfört med branchens rekommendationer och best practice
  • En kylnings-orientering som innefattar datahallens miljöfrågor, precisionskylning, kontroll av bypass-luftflöde, kalla och varma gångar och kylenheters placering
  • Diskussioner om praktiska lösningar för frågor kring hög densitet och din datahall:s kylning

Kontakta oss för mer information och prisuppgift